Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gala finałowa konkursu plastyczno-filmowego pn. „Artystyczny przeWodnik”

Data publikacji 29.09.2023

W dniu 29 września 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana 14 odbyła się gala finałowa wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu plastyczno-filmowego pn. „Artystyczny przeWodnik”. Konkurs, którego partnerem jest Fundacja PZU, został zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Gala była świetną okazją do podsumowania zadań służby prewencyjnej w sezonie letnim oraz przedstawienia działań profilaktycznych Policji w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. W uroczystości oprócz zaproszonych laureatów konkursu i ich opiekunów udział wzięli: nadinsp. Roman Kuster Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pani Jolanta Zabarnik – Nowakowska Prezes Zarządu Fundacji PZU, insp. Robert Kumor Dyrektor Biura Prewencji KGP, Pani Magdalena Pachulska z Fundacji PZU oraz uczniowie dwóch klas III ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Warszawie wraz z opiekunami.

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” adresowana była do osób przebywających na terenach wodnych i przywodnych – zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, a także do osób zarządzających wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, a także podmiotów prowadzących działalność w zakresie rekreacji wodnej i wypoczynku.

W okresie wakacji w trakcie plenerowych spotkań z dziećmi i młodzieżą zorganizowanych spotkań informacyjnych i informacyjno-edukacyjnych, policjanci realizujący zadania z zakresu profilaktyki społecznej, informowali o sposobach bezpiecznego zachowania się w trakcie całego sezonu wakacyjnego, szczególnie podczas wypoczynku w wodzie i nad wodą oraz w górach. Na potrzeby działań opracowane zostały materiały informacyjno-edukacyjne w postaci informatorów oraz plakatów konkursowych. Projekt był realizowany od czerwca do końca września 2023 r.

W ramach akcji został również ogłoszony konkurs plastyczno-filmowy pn. "Artystyczny przeWODNIK", którego tematem było zobrazowanie bezpiecznego sposobu zachowania osób przebywających w wodzie lub nad wodą, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w wodzie lub nad wodą. W konkursie mogły wziąć udział osoby lub zespoły do 3 osób w wieku od 5 do 16 lat, pod opieką pełnoletniego opiekuna. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było nadesłanie do 8 września br., wykonanego indywidualnie lub zespołowo, rysunku, plakatu lub spotu filmowego w dwóch kategoriach wiekowych:

  • kat. I - wiek: 5-10 lat,
  • kat. II - wiek: 11-16 lat.

Prace plastyczne mogły być wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie nie większym niż format A3, natomiast spot filmowy trwający maksymalnie do 60 sekund, wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery wideo, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp., oraz zapisany na płycie DVD, pendrive lub innym bezzwrotnym nośniku.

Jury składające się z przedstawicieli Biura Prewencji KGP i Fundacji PZU wyłoniło ostatecznie 13 laureatów: 6 nagród głównych oraz 7 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych.

Werdykt jury

Kategoria I – praca plastyczna (wiek 5-10 lat)

I miejsce: Klaudia Hadała

Wyróżnienie: Oliwia Sternak

Wyróżnienie: Karolina Laskowska 

Kategoria II – praca plastyczna (wiek 11-16 lat)

I miejsce: Emmanuel Karniłowicz, Elliott Karniłowicz 

 

Kategoria I – Spot Filmowy (wiek 5-10 lat)

I miejsce: Liliana Stoińska

Wyróżnienie: Wojciech Kuran

Wyróżnienie: Zuzanna Machnik

Wyróżnienie Specjalne: Kornelia Spocińska, Jan Wilczyński, Filip Markiewicz

Kategoria II – Spot Filmowy (wiek 11-16 lat)

I miejsce: Maciej Kasperek, Nikodem Księżopolski


Uroczystość uświetniły: pokaz nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w formie multimedialnej prezentacji, pokaz chwytów karabinkiem MSBS wykonany przez policjantów z Kompanii Reprezentacyjnej Policji z OPP w Warszawie oraz wspólna sesja zdjęciowa.

Po części oficjalnej laureaci wraz z opiekunami udali się do Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie, gdzie zapoznali się z zadaniami służbowymi realizowanymi przez policjantów pełniących służbę na wodach. Przekazali oni ogrom wiedzy zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w tym uzmysłowieniu wszystkim zgromadzonym, jak poważnym żywiołem jest woda.

Dla zaproszonych uczniów klas III ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Warszawie przeprowadzona została lekcja profilaktyczna dotycząca zasad bezpieczeństwa przez funkcjonariuszy Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu plastyczno-filmowego pn. „Artystyczny przeWODNIK” i zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w policyjnych działaniach profilaktycznych organizowanych na terenie całego kraju.

(Biuro Prewencji KGP)

Powrót na górę strony