Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie podsumowujące współpracę międzynarodową w ramach projektu „Miejsce Bezpiecznej Turystyki 2023” nad Adriatykiem oraz Morzem Czarnym

Data publikacji 03.10.2023

Dziś w Sali im. Generałów Polskiej Policji Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka oraz Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera z policjantami, którzy pełnili służbę w czasie tegorocznego sezonu turystycznego w Chorwacji i Bułgarii. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor jako odpowiedzialny za tę formę współpracy międzynarodowej.

Spotkanie rozpoczęto złożeniem meldunku przez Dyrektora Biura Prewencji KGP insp. Roberta Kumora, który na wstępie przedstawił rys historyczny tego rodzaju współpracy ze stroną chorwacką i bułgarską, a także zrelacjonował przebieg współpracy w ramach tegorocznego sezonu turystycznego.

Generalny inspektor Jarosław Szymczyk podczas spotkania podkreślił, że priorytetem polskiej Policji jest pogłębianie współpracy międzynarodowej, zaś wspólne patrole międzynarodowe są jej modelowym urzeczywistnieniem. Pan Komendant podkreślił, że wbrew pozorom jest to bardzo ciężka służba, albowiem w praktyce jest to służba całodobowa, wymagająca nie tylko zaangażowania, ale również długotrwałej rozłąki z rodziną i bliskimi. Stąd do zebranych skierował słowa uznania za prezentowaną postawę i profesjonalizm. Dodał, iż współpraca ta została dostrzeżona nie tylko przez przedstawicieli chorwackiej i bułgarskiej policji, ale również przez przedstawicieli polskich placówek dyplomatycznych, które wręcz o nią zabiegają. Bardzo istotnym jest aspekt psychologiczny, ponieważ na widok polskiego munduru poza granicami kraju poczucie bezpieczeństwa znacznie rośnie u naszych obywateli. Komendant, zwracając się do policjantów stwierdził, że byli najlepszą wizytówką Polskiej Policji, a nawiązując do zdarzenia związanego z uratowaniem tonącego obywatela Chorwacji przez podkom. Marcina Czyża i mł. asp. Piotra Filara zauważył, iż na medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja można zasłużyć również poza granicami Polski. W tym miejscu należy dodać, że 22 września br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński, na wniosek Komendanta Głównego Policji, odznaczył tymże medalem wymienionych policjantów. Pan Komendant podkreślił, że jest niezwykle miłe, to iż profesjonalizm polskich policjantów został dostrzeżony nie tylko przez naszych rodaków, ale również przez media zagraniczne, w tym nawet na poziomie lokalnym.

Nadinsp. Roman Kuster przyłączając się do podziękowań podkreślił, iż polski mundur policyjny jest już znany nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami, ponieważ tego rodzaju współpraca prowadzona jest już od kilkunastu lat. Zawsze jest on kojarzony z profesjonalizmem i niesieniem pomocy zgodnie z mottem polskiej Policji: „Pomagamy i chronimy”. Pan generał dodał, iż współpraca międzynarodowa wciąż ewaluuje czego przykładem jest modyfikacja porozumienia ze stroną bułgarską, w wyniku czego, na wzór Chorwacji, polscy policjanci będą mogli pełnić służby wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez Panów Komendantów zebranym policjantom listów gratulacyjnych, po czym nastąpiła robocza dyskusja na temat aspektów współpracy. Policjanci podkreślili, iż w bieżącym sezonie, nasi rodacy nie czynili większych niż inne nacje problemów, a można powiedzieć, że nawet ich skala była zdecydowanie mniejsza. Najczęstsze problemy naszym rodakom sprawiało prawidłowe parkowanie, kolizje drogowe, szkody parkingowe oraz kradzieże kieszonkowe, czy też zagubienia dokumentów. Ze strony naszych rodaków spotykali się z miłym przyjęciem, a wręcz często dochodziło do sympatycznych pogawędek, czy też robienia pamiątkowych fotografii.
Policjanci podkreślili modelową współpracę z polskimi placówkami dyplomatycznymi zarówno w Chorwacji, jak i Bułgarii, z której personelem pozostawali w stałym, bezpośrednim kontakcie roboczym.

Policjanci wskazali również na wyrazy sympatii ze strony rodowitych mieszkańców, którzy po jakimś czasie traktowali ich i w służbie i po służbie jak swoich znajomych.

Kończąc spotkanie Komendant Główny Policji wyraził przekonanie, że tego rodzaju współpraca będzie nie tylko kontynuowana, ale i rozszerzana, a obecnych policjantów poprosił o aplikowanie do kolejnych tego rodzaju przedsięwzięć w przyszłym sezonie.

(Biuro Prewencji KGP)

 • Policjanci siedzą przy stole na sali Generalskiej
 • policjanci siedzą przy stole na Sali Gneralskiej
 • Policjanci siedzący przy owalnym stole na Sali Generalskiej
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster stoją z policjantem na tle flag Polski i Unii Europejskiej, na ścianie wisi godło Polski.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster stoją z policjantem na tle flag Polski i Unii Europejskiej, na ścianie wisi godło Polski.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk z policjantem na tle flag Polski i Unii Europejskiej, na ścianie wisi godło Polski
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster stoją z policjantem na tle flag Polski i Unii Europejskiej, na ścianie wisi godło Polski.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster stoją z policjantem na tle flag Polski i Unii Europejskiej, na ścianie wisi godło Polski.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk z policjantem na tle flag Polski i Unii Europejskiej, na ścianie wisi godło Polski.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster stoją z policjantem na tle flag Polski i Unii Europejskiej, na ścianie wisi godło Polski.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster stoją z policjantem na tle flag Polski i Unii Europejskiej, na ścianie wisi godło Polski.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster stoją z policjantem na tle flag Polski i Unii Europejskiej, na ścianie wisi godło Polski.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster stoją z policjantem na tle flag Polski i Unii Europejskiej, na ścianie wisi godło Polski.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster stoją z policjantem na tle flag Polski i Unii Europejskiej, na ścianie wisi godło Polski.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster stoją z policjantem na tle flag Polski i Unii Europejskiej, na ścianie wisi godło Polski.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster stoją z policjantem na tle flag Polski i Unii Europejskiej, na ścianie wisi godło Polski.
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster stoją z policjantem na tle flag Polski i Unii Europejskiej, na ścianie wisi godło Polski.
Powrót na górę strony