Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czego się boją Polacy?

Data publikacji 23.07.2006

Pomiędzy 6 a 10 lipca TNS OBOP na zlecenie miesięcznika "Policja 997” przeprowadził badania opinii publicznej, pytając o obawy Polaków dotyczące źródeł zagrożeń w pobliżu ich miejsca zamieszkania. W porównaniu z edycją badania z listopada 2004, gdy TNS OBOP ostatni raz zadał to pytanie, obawy Polaków dotyczące większości zagrożeń znacznie zmalały.

Przy czym coraz więcej osób deklaruje, że nie obawia się niczego w pobliżu swojego miejsca zamieszkania (odsetek respondentów zwiększył się z 7 do 13 %). Na uwagę zasługuje fakt, że rodzaje zagrożeń, które wzbudzają w obywatelach największy lęk, nie zmieniły się od ostatniej edycji badania.

W dalszym ciągu, najwięcej, bo blisko połowa Polaków (46%) boi się włamań do mieszkań, piwnic oraz samochodów (zob.Wykres nr 1). Obawy te dotyczą w szczególności mieszkańców małych miast (poniżej 20 tys. mieszkańców) Do najczęściej wymienianych przez badanych zagrożeń należą również napady i rozboje (41%) oraz brawurowo jeżdżący kierowcy (39%).

Napady i rozboje budzą największe obawy w miastach liczących 20-100 tys. mieszkańców. Odmienna sytuacja ma miejsce w stosunku do lęku przed brawurowo jeżdżącymi kierowcami, którzy budzą lęk u blisko połowy (49 %) mieszkańców wsi. Polacy w podobnym stopniu obawiają się niszczenia mienia przez wandali (29 %), oraz bójek i pobić (27 %). Oba te zagrożenia są szczególnie charakterystyczne dla badanych mieszkających w miastach liczących od 20 do 100 tys. mieszkańców (zob. Wykres nr 2).

Wykres nr 1. Czego, jakich zagrożeń najbardziej obawia się Pan(i) w pobliżu swego miejsca zamieszkania? (od V ’03 do VII ’06).Wykres nr 2. Czego, jakich zagrożeń najbardziej obawia się Pan(i) w pobliżu swego miejsca zamieszkania? (VII ’06).

Zobacz także:

Miesięcznik "Policja 997"
Badania opinii publicznej

Powrót na górę strony