Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi

Data publikacji 18.10.2023

18 października już po raz 17. obchodzimy Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Z tej okazji przedstawiciele Biura Prewencji i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, jako partnerzy merytoryczni, wzięli udział w konferencji organizowanej przez Fundację Czas Wolności i Akademię Mazowiecką w Płocku.

Przestępstwo handlu ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa, stanowiącą jedną z najcięższych zbrodni, rażąco godzącą w podstawowe prawa człowieka. Jest przestępstwem wieloczynnościowym naruszającym niezbywalne prawo każdego człowieka do wolności i godności zagwarantowanej przez liczne porozumienia międzynarodowe, a także przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Różnorodność form wykorzystania, transgraniczność, zróżnicowanie stosowanych przez sprawców środków przemocy, trudne, nieraz sprzeczne emocje ofiar, a także niejednolity odbiór społeczny procederu w zależności od regionu świata – wszystko to czyni z handlu ludźmi wyzwanie dla społeczności międzynarodowej, organów władzy i organów ścigania. Ponadto wieloetapowość i skomplikowanie znamion tego przestępstwa często utrudniają trafną identyfikację zjawiska handlu ludźmi, w tym identyfikację osób pokrzywdzonych tym czynem zabronionym.

Każdego roku około 2 miliony ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego 1/3 stanowią dzieci. Mając świadomość tego, że każdy może stać się ofiarą handlu ludźmi, polska Policja aktywnie włącza się w różnorodne działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie tego procederu.

Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi przedstawiciele Komendy Głównej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu uczestniczyli w konferencji organizowanej przez Fundację Czas Wolności i Akademię Mazowiecką w Płocku. Poza wystąpieniami z obszaru handlu ludźmi wszyscy uczestnicy wzięli udział w Teatrze Forum, interaktywnej formie pracy z grupą z  pogranicza teatru i edukacji.

Celem konferencji, kierowanej przede wszystkim do studentów ww. uczelni, było podniesienie społecznej świadomości na temat zjawiska handlu ludźmi, co przełoży się na większą wrażliwość społeczną i powszechne umiejętności identyfikacji ofiar współczesnego niewolnictwa.

Współczesnych niewolników jest dziś więcej niż kiedykolwiek w historii, a handel ludźmi jest jednym z najbardziej dochodowych nielegalnych biznesów. Mamy nadzieję, że wiedza wyniesiona z konferencji, pomoże w sprawnej i skutecznej identyfikacji ofiar handlu ludźmi.

Pamiętaj, że niefrasobliwość, naiwność, łatwowierność w kontaktach, pokusa łatwego zarobku może nieodwracalnie zmienić Twoje życie!

Aby nie stać się ofiarą handlu ludźmi należy:

  • uważać na wyjątkowo atrakcyjne oferty biur pośrednictwa pracy, biur podróży czy agencji matrymonialnych!
  • uważać na osoby wzbudzające szczególne zaufanie i zapewniające natychmiastową pomoc w wyjeździe!
  • uważać na strony internetowe, ogłoszenia, reklamy dotyczące wyjątkowych okazji związanych z atrakcyjną, dobrze płatną i nie wymagającą kwalifikacji pracą!

Wspólnie powiedzmy STOP handlowi ludźmi.

(Biuro Prewencji KGP)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 34.58 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony