Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie funkcjonariuszy w Mołdawii

Rok 2023 obfitował w wydarzenia związane ze współpracą pomiędzy polską Policją a służbami podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii. W ramach współpracy podjęto m.in. przedsięwzięcia szkoleniowe mające na celu wymianę doświadczeń pomiędzy CPKP BOA a Brygadą Specjalną Policji Mołdawskiej „FULGER”.

Naturalną kontynuacją podjętej współpracy jest organizacja w dniach 18-20 października br. w Kiszyniowie szkolenia dla ponad 60 funkcjonariuszy mołdawskich tj. Inspektoratu Generalnego Policji, Brygady Specjalnej Policji Fulger i Inspektoratu Generalnego Karabinierów. W trakcie szkolenia podinsp. Mirosław Szalkowski z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach zapoznał funkcjonariuszy mołdawskich z teorią i praktyką wykorzystania sprzętu specjalistycznego polskiej Policji, dostarczonego w maju i czerwcu 2023 roku przez MSWiA RP w ramach wspierania ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w Mołdawii. Oprócz teoretycznych wykładów szkolenie obejmowało również dwudniowe ćwiczenia praktyczne w zakresie obsługi przekazanego sprzętu oraz zapoznanie z taktyką działania pododdziałów zwartych Policji.

Szkolenie to jest wstępem do działań planowanych w kolejnych latach mających pomóc kolegom z Mołdawii w ujednoliceniu i standaryzacji procedur, w tym posiadanego sprzętu w ramach przygotowań do wstąpienia do UE.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki koordynacji działań przez Główny Sztab Policji Komedy Głównej Policji w porozumieniu z polskim doradcą przy Ministrze Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii oraz wsparciu Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

(Główny Sztab Policji KGP)

  • Policjant, który szkoli funkcjonariuszy stoi na scenie przed ekranem, na którym wyświetlana jest prezentacja. Przed sceną w rzędach na fotelach siedzą uczestnicy szkolenia.
  • Otwarta przestrzeń. Policjant stoi naprzeciwko funkcjonariuszy stojących w rzędzie.
  • Policjant i grupa mołdawskich funkcjonariuszy w trakcie szkolenia.
  • Funkcjonariusze w trakcie szkolenia na strzelnicy
Powrót na górę strony