Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z policjantami z Rumunii i Mołdawii

Data publikacji 31.10.2023

Servo per amikeco (Służyć poprzez przyjaźń)- to hasło wyrażone w języku esperanto przyświeca policjantom i policjantkom zrzeszonym w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji IPA. Jest to niezawisłe stowarzyszenie łączące funkcjonariuszy policji z całego świata bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku.

Zasadniczym celem stowarzyszenia jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi i emerytami w służbach policyjnych na całym świecie, a także do nawiązywania współpracy międzynarodowej i krzewienie idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych i przyczynianie się do zrozumienia między narodami. Na Dolnym Śląsku struktury IPA rozwijają się bardzo dynamicznie. Ta aktywność powoduje, że Wrocław i inne zakątki Dolnego Śląska odwiedzają coraz częściej funkcjonariusze IPA z innych krajów.

W dniu 31 października 2023 roku w Izbie Pamięci KWP we Wrocławiu odbyło się spotkanie z przedstawicielami IPA z Rumunii i Mołdawii. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania służb policyjnych. Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka nawiązał do sytuacji związanej z konfliktem na Ukrainie, gdyż policjanci z Rumunii z miejscowości Botoşani na co dzień pełnią służbę w regionie bezpośrednio graniczącym z Ukrainą. Z kolei Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu omówił funkcjonowanie Izby Pamięci KWP we Wrocławiu i zgromadzonych w nim artefaktów. Wzbudziło to żywe zainteresowanie zagranicznej delegacji, która planuje podobną instalację u siebie. Spotkanie zakończyło uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy strukturami IPA we Wrocławiu oraz Botoşani, które miejmy nadzieję zaowocuje współpracą w niedalekiej przyszłości.

(KWP we Wrocławiu  / kp)

  • grupa osób z niebieską flagą w pomieszczeniu
  • kartka papieru na stole
  • policjant obok osoby w okularach w pomieszczeniu
Powrót na górę strony