Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aby uprawiać mak potrzebne jest zezwolenie

Data publikacji 01.07.2008

Policjanci z Przeworska ujawnili nielegalną plantację maku. Rośliny uprawiane były na ponad 200 m2. Maki zostały ścięte i zabezpieczone do badań. Przypominamy, że uprawianie maku bez zezwolenia to naruszenie prawa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Policjanci znaleźli uprawę w miejscowości Urzejowice w powiecie przeworskim. Rośliny rosły w polu, z dala od zabudowań. Plantacja znajdowała się pomiędzy burakami pastewnymi. Ustalono, że jej właścicielem jest mężczyzna, który dzierżawi to pole.

Część roślin została zabezpieczona do badań laboratoryjnych. Jeśli okaże się, że jest to mak wysokomorfinowy, wszczęte zostanie postępowanie karne. Uprawa maku niskomorfinowego, też jest zabroniona. Osoba, która uprawia mak takich gatunków popełnia wykroczenie.

Z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii:

Art. 63.
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, lub konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.

Art. 64. Kto zabiera, w celu przywłaszczenia, środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe lub słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 65. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak niskomorfinowy lub konopie włókniste, podlega karze grzywny.
Powrót na górę strony