Aktualności

Polska na czele międzynarodowych działań w walce z przemytem narkotyków syntetycznych

Data publikacji 07.11.2023

Polska, dzięki zaangażowaniu CBŚP, stała się kluczowym krajem w Globalnej Koalicji na rzecz zwalczenia zagrożeń związanych z narkotykami syntetycznymi. Podinsp. Michał Aleksandrowicz z CBŚP oraz George Pasiaskos z amerykańskiej agencji Customs and Border Protection w Nowym Jorku współprzewodniczą grupie roboczej 1.2, która skupia się na zwalczaniu przemytu narkotyków syntetycznych.

Globalna koalicja na rzecz zwalczenia zagrożeń związanych z narkotykami syntetycznymi to inicjatywa sekretarza stanu USA, Antony Blinkena, który na początku lipca 2023 roku zorganizował wirtualne spotkanie na poziomie ministerialnym, aby oficjalnie zapoczątkować działalność tej światowej inicjatywy. W ramach koalicji kraje i organizacje z całego świata zobowiązały się do współpracy w celu zwalczania produkcji i przemytu nielegalnych narkotyków syntetycznych, identyfikowania nowych trendów narkotykowych oraz reagowania na ich wpływ na zdrowie publiczne. Globalna koalicja na rzecz zwalczania zagrożeń związanych z narkotykami syntetycznymi zdecydowała się na utworzenie siedmiu podgrup roboczych, które zapewniają unikalną możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk między krajami i organizacjami międzynarodowymi. Grupy te mają także za zadanie formułowanie rekomendacji dla rządów i innych interesariuszy, a także identyfikowanie możliwości wsparcia technicznego.

Spośród siedmiu utworzonych grup roboczych, tej dotyczącej zjawisku przemytu narkotyków syntetycznych przewodniczy wspólnie Polska oraz USA. Przewodniczącym grupy z ramienia Polski jest podinsp. Michał Aleksandrowicz - Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP.

Podczas pierwszego spotkania grupy roboczej 1.2, które odbyło się w październiku 2023 roku, Polska objęła formalnie współprzewodnictwo nad grupą skoncentrowaną na problemie przemytu narkotyków syntetycznych. W spotkaniu uczestniczyło 442 przedstawicieli organów ścigania ze 106 krajów, 8 podmiotów UE oraz 12 organizacji międzynarodowych.

Dzięki tej inicjatywie, Polska ma wyjątkową okazję do dzielenia się swoim doświadczeniem, a także do czerpania wiedzy od innych członków koalicji. W czasie spotkania omówiono bieżącą sytuację na globalnym rynku narkotykowym, a także prowadzono istotne dyskusje na temat trendów związanych przede wszystkim z syntetycznymi opioidami, captagonem i metamfetaminą.

Globalna koalicja jest inicjatywą, która łączy różne sektory i dziedziny – od organów ścigania, przez regulatorów, po sektor zdrowia publicznego – zarówno wewnątrz poszczególnych krajów, jak i na poziomie międzynarodowym. Działania te są niezbędne, aby skutecznie stawić czoła wyzwaniom, jakie stawiają przed nami przestępcy zajmujący się narkotykami syntetycznymi.

Polska, jako jedyny kraj z Unii Europejskiej stoi na czele grupy roboczej, podkreślając w ten sposób swoje zaangażowanie i gotowość do podjęcia działań na rzecz globalnego bezpieczeństwa.

Ukończenie prac grupy roboczej zaplanowano na wrzesień 2024 roku.

Powrót na górę strony