Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„…Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…”- ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy garnizonu łódzkiego.

Data publikacji 09.11.2023

Kolejni stróże prawa zasilili szeregi łódzkiej Policji. Uroczyste ślubowanie odbyło się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. Dla nowo przyjętych funkcjonariuszy to właśnie teraz zaczyna się niezwykła policyjna misja, podczas której będą dumnie służyć zapewniając bezpieczeństwo wszystkim tym, którzy tego potrzebują, chronić porządek prawny, służyć wiernie Narodowi. Wręczono także odznaczenia państwowe i resortowe.

8 listopada 2023 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi na zaproszenie nadinspektora Sławomira Litwina Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi w uroczystej zbiórce wzięli udział Wojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nadbrygadier Grzegorz Janowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektor Tomasz Jędrzejowski, Starosta Powiatu Radomszczańskiego Beata Pokora, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi Piotr Romek,  były Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi kapitan rezerwy Marcin Mróz, ks. ppor. Jacek Syjud, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi, Naczelnik Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji inspektor Jarosław Świerczyński, Naczelnik Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadkomisarz Piotr Łopaciński, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa łódzkiego podinspektor Tomasz Borowiecki, Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łodzi komisarz w stanie spoczynku Zdzisław Pełka, Prezes Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi” Jarosław Olbrychowski, Komendanci oraz Zastępcy Komendantów  Miejskich i Powiatowych Policji garnizonu łódzkiego, Kadra Kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji policjantów i pracowników Policji garnizonu łódzkiego w Kaplicy garnizonowej pod wezwaniem św. Michała Archanioła.

Uroczysta zbiórka odbyła się zgodnie z Ceremoniałem Policyjnym. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczył 19 funkcjonariuszy. Srebrny Medal za Długoletnią Służbę odebrało 35 policjantów łódzkiego garnizonu, a wśród  nich Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektor Tomasz Jędrzejowski. Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowano 5 funkcjonariuszy.

Wyróżnieni Medalami Za Zasługi dla Policji  Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego zostali udekorowani przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinspektora Sławomira Litwina oraz Wojewodę Łódzkiego Karola Młynarczyka. Złotym Medalem Za Zasługi dla Policji uhonorowany został Komendant Wojewódzki Państwowej Straży  Pożarnej w Łodzi nadbrygadier Grzegorz Janowski, Srebrny Medal Za Zasługi dla Policji odebrali: Starosta Powiatu radomszczańskiego Beata Pokora oraz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi Piotr Romek. Były Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi kapitan rezerwy Marcin Mróz  przyjął Brązowy Medal Za Zasługi dla Policji.

Następnie nowi funkcjonariusze złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar, które przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin: "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Szeregi łódzkiego garnizonu Policji zasiliło 62 funkcjonariuszy, w tym 37 policjantów i 25 policjantek.

Po uroczystym ślubowaniu przyszedł czas na przemówienia. Głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin. W swoim przemówieniu przywitał w szeregach mundurowych nowo przyjętych policjantów, zaznaczając, że ślubując zadeklarowali gotowość do pełnienia służby według ściśle określonych zasad i wyraził swoje przekonanie, że każdy  z nowo przyjętych policjantów sprosta wyzwaniu jakim jest trudna, obarczona ryzykiem policyjna służba. W dalszej części Komendant Wojewódzki mówił, że zbliżające się obchody Narodowego Święta Niepodległości to wyjątkowa data w naszej historii i przede wszystkim rocznica odrodzenia się niepodległego państwa. To dobry czas na wyróżnienie tych, którzy sumiennie wykonują swoje obowiązki wynikające z pracy zawodowej w służbie Państwa. W tym miejscu podziękował funkcjonariuszom wyróżnionym odznaczeniami państwowymi za  zaangażowanie, sumienność i profesjonalizm oraz nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych w trakcie długoletniej służby. Podziękowania za szczególne działania w zakresie współpracy  na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi skierował także do uhonorowanych Medalami Za Zasługi dla Policji.

Gratulacje i podziękowania złożyli również Wojewoda Łódzki Karol Młynarczyk oraz Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk.

Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w kilkunastu jednostkach policji naszego garnizonu. Chcesz służyć w Policji? Rozpocznij proces rekrutacji i dołącz do nas! Pierwszy raz masz możliwość po ukończeniu kursu podstawowego trafić bezpośrednio do służby kryminalnej. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona.

W tym roku czeka nas jeszcze jedno wcielenie do służby w Policji. Przewidziany termin to:

28 grudnia 2023.

Dokumenty można złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendach miejskich/powiatowych na terenie Województwa Łódzkiego oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając na adres Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź.

Nowo przyjętym koleżankom i kolegom oraz ich rodzinom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów.

Dagmara Mościńska

 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin przyjmuje ślubowanie nowo przyjętych policjantów garnizonu łódzkiego.
 • na zdjęciu Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektor Tomasz Jędrzejowski.
 • Komendant Wojewódzki podczas wręczania odznaczeń.
 • Komendant Wojewódzki składa gratulacje.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin przemawia podczas ślubowania nowo przyjętych policjantów.
 • policjanci podczas uroczystej zbiórki.
 • uroczysta zbiórka.
 • na zdjęciu na pierwszym planie nowo przyjęta policjantka podczas ślubowania.
 • policjanci podczas ślubowania.
 • wręczanie odznaczeń państwowych.
 • Medal za Długoletnią Służbę.
 • nowo przyjęci policjanci.
 • policjantka.
 • nowo przyjęci policjanci, zdjęcie grupowe.
 • Komendant Wojewódzki gratuluje nowo przyjętym policjantom.
 • przemówienia okolicznościowe podczas uroczystej zbiórki.
 • widok z góry, ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk podczas przemówienia.

Film lv_0_20231109112233.mp4

Pobierz plik lv_0_20231109112233.mp4 (format mp4 - rozmiar 28.7 MB)

Nagranie audio AUD-20231109-WA0004.m4a

Pobierz plik AUD-20231109-WA0004.m4a (format mp3 - rozmiar 725.96 KB)

Powrót na górę strony