Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zatrzymany obywatel Czech - Tomas C. poszukiwany za działalność terrorystyczną

Mężczyzna poszukiwany za działalność terrorystyczną zatrzymany dzięki działaniom Wydziału Poszukiwań Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji i europejskiej sieci współpracy policyjnej - ENFAST.

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP został poinformowany o tym, że poszukiwany obywatel Czech - Tomas C. może przebywać na terytorium RP. Mężczyzna został skazany przez czeski wymiar sprawiedliwości na karę pozbawienia wolności w wymiarze 5,5 roku za przestępstwo wspierania i propagowania terroryzmu. Tomas C. zaczął ukrywać się przed organami ścigania i dlatego wydano wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania.

W sprawę zaangażowani zostali funkcjonariusze Centralnej Sekcji Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i identyfikacji Osób w Komendzie Głównej Policji, którzy rozpoczęli natychmiastowe działania poszukiwawcze. Po wykonaniu szeregu sprawdzeń, w trybie niecierpiącym zwłoki, ustalili, że poszukiwany mężczyzna prawdopodobnie przebywa na terenie województwa lubelskiego.

Dalsze czynności służbowe doprowadziły do zawężenia rejonu możliwego miejsca pobytu Tomasa C., który ukrywał się w stolicy województwa. Dynamicznego zatrzymania poszukiwanego dokonano w godzinach wieczornych 14 listopada br. na jednej z ulic w rejonie Rynku Starego Miasta w Lublinie. W realizacji udział wzięli policjanci Biura Kryminalnego KGP przy wsparciu miejscowych funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie.

Wspólne działania operacyjne KGP oraz Policji czeskiej, w tym sprawna wymiana informacji, odpowiednia koordynacja działań przez europejską sieć współpracy policyjnej ENFAST oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, pozwoliły na ustalenie dokładnego miejsca przebywania poszukiwanego i jego zatrzymania. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony i przekonany, że zdoła skutecznie ukryć się przed organami ścigania poza granicami Republiki Czeskiej. Po zatrzymaniu poszukiwany został osadzony w lubelskim areszcie i poddany procedurze ekstradycyjnej.

(Biuro Kryminalne KGP)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 1.64 MB)

Powrót na górę strony