Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Delegacja polskiej Policji na Pierwszym Spotkaniu Regionalnej Sieci Europejskich Policji Ruchu Drogowego w Stambule

Data publikacji 16.11.2023

W dniach 8-10 listopada 2023 roku w Stambule odbyło się Pierwsze Spotkanie Regionalnej Sieci Europejskich Policji Ruchu Drogowego, na którym polska Policja była reprezentowana przez Zastępcę Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji insp. Roberta Koźlaka oraz podkom. Grzegorza Rytla – eksperta BRD KGP.

Na zaproszenie Dyrektora Generalnego Tureckiej Policji Państwowej oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wyższej kadry kierowniczej z 35 państw (regionu europejskiego i krajów partnerskich WHO), jak również 14 organizacji międzynarodowych.

Zainicjowanie Pierwszego Spotkania Regionalnej Sieci Europejskich Policji Ruchu Drogowego ma na celu globalną poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez poszerzenie perspektyw bezpieczeństwa oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy krajami. W związku z powyższym zaproszeni przez WHO przedstawiciele państw azjatyckich mogli obserwować i korzystać z doświadczeń Europy, która jest liderem w skali globalnej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji reprezentując polską Policję mieli okazję przedstawić międzynarodowemu gremium systemowe rozwiązania funkcjonujące w Polsce w zakresie nadzoru nad prędkością, w tym  zwłaszcza działania podejmowane przez Policję ruchu drogowego. Zasygnalizowano również ostatnie zmiany w przepisach ruchu drogowego, które miały przełożenie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowego w Polsce. Z uwagi na duże zainteresowanie uczestników spotkania polskimi rozwiązaniami, Biuro Ruchu Drogowego KGP wzięło również udział w panelu dotyczącym wpływu prędkości jazdy na bezpieczeństwo ruchu drogowego. W czasie konferencji odbyło się również bilateralne spotkanie Zastępcy Komendanta Głównego Policji Republiki Turcji z polską delegacją.

Ostatniego dnia odbyło się uroczyste zakończenie, podczas którego Zastępca Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Tureckiej indywidualnie każdemu z uczestników, wręczał pamiątkowy certyfikat oraz gratulował udziału w tak ważnym przedsięwzięciu. Należy zaznaczyć, że Pierwsze Spotkanie Regionalnej Sieci Europejskich Policji Ruchu Drogowego w Stambule stanowi istotny krok naprzód w zakresie współpracy międzynarodowej ukierunkowanej na bezpieczeństwo w ruchu drogowym zarówno w Europie, jak i całym świecie.

(BRD KGP)

Powrót na górę strony