Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster wziął udział w obchodach Święta Policji w Estonii

Data publikacji 20.11.2023

17 listopada 2023 roku w stolicy Estonii – Tallinie, odbyły się uroczystości związane z obchodami rocznicy powołania Generalnego Zarządu Estońskiej Policji i Straży Granicznej oraz 105. rocznicy powstania estońskiej Policji. Wśród grona zaproszonych do udziału w tym wydarzeniu był Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinps. Roman Kuster.

Estońska Policja powstała 12 listopada 1918 roku, a od 1 stycznia 2010 roku połączyła się ze Strażą Graniczną, tworząc Generalny Zarząd Estońskiej Policji i Straży Granicznej. Na czele formacji liczącej 7 tysięcy funkcjonariuszy, z których 6 tysięcy pełni czynną służbę, a kolejne tysiąc wykonuje czynności administracyjne, stoi Dyrektor Generalny pułkownik Egert Belitšev. Estońska Policja podlega jurysdykcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Obchody rocznicy powołania Generalnego Zarządu Estońskiej Policji i Straży Granicznej oraz 105. rocznicy powstania estońskiej Policji zaszczycili przedstawiciele Policji Finlandii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Ukrainy oraz Polski.

Uroczystość była okazją nie tylko do okolicznościowych gratulacji i podziękowań w kontekście współpracy, ale także spotkań i rozmów z przedstawicielami Policji z różnych krajów Europy.

W trakcie wydarzenia głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. W swoim słowie skierowanym do uczestników obchodów podziękował przedstawicielom estońskiej Policji za opartą na partnerstwie współpracę oraz złożył gratulacje z okazji święta ich formacji. W przemówieniu nadinsp. Romana Kustera nie zabrakło odwołań do wydarzeń stanowiących aktualne wyzwania dla Policji państw europejskich. Zwrócił uwagę na jedność krajów bałtyckich, a także Ukrainy w trosce o wspólne bezpieczeństwo oraz stawianiu czoła trudnościom. Na zakończenie Zastępca Szefa polskiej Policji życzył zebranym pomyślności oraz policyjnego szczęścia.

(BMWP KGP)

Powrót na górę strony