Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe warsztaty dla dowódców jednostek szybkiego reagowania tzw. riot police

Data publikacji 20.11.2023

W dniach 13-15 listopada dowódca krakowskiego Oddziału Prewencji Policji insp. Jarosław Nowak wraz z mł. insp Pawłem Pindą z Głównego Sztabu Policji brali udział w międzynarodowych warsztatach organizowanych przez CEPOL, których zadaniem było pogłębienie wiedzy na temat zabezpieczania wydarzeń masowych oraz wymiana doświadczeń europejskich dowódców jednostek szybkiego reagowania.

Podczas warsztatów, w których uczestniczyli przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz eksperci między innymi z Europolu oraz Interpolu, poruszane były tematy kooperacji międzynarodowej i transgranicznej, planowania przebiegu wydarzeń masowych, strategii działania w wypadku protestów i zamieszek, a także zarządzania kryzysowego, najnowszych badań na temat kontroli tłumu oraz wykorzystania technologii w zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Trzydniowe warsztaty, poza wysłuchaniem opinii ekspertów i najnowszych badań naukowych, umożliwiły konwersację oraz dzielenie się doświadczeniami poszczególnych dowódców z państw członkowskich Unii Europejskiej, wzmacniając jednocześnie dobre praktyki i dając pole do dyskusji na temat wprowadzania nowych działań. Duży nacisk położony był także na pomoc humanitarną, a także specyfikę międzynarodowych meczów piłki nożnej w kontekście szczególnego wydarzenia masowego.

Warsztaty te pogłębiają wiedzę dowódców oraz wzmacniają współpracę międzynarodową, zapewniając obywatelom coraz większe bezpieczeństwo.

CEPOL to Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania z siedzibą w Budapeszcie, odpowiedzialna za przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy policji i innych organów ścigania

(KWP w Krakowie / kp)

  • uczestnicy warsztatów na sali w trakcie obrad
  • uczestnicy warsztatów na sali w trakcie obrad
  • uczestnicy warsztatów na sali w trakcie obrad
Powrót na górę strony