Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polscy policjanci pomagają brytyjskim funkcjonariuszom

Data publikacji 02.07.2008

Dwóch polskich policjantów zostało oddelegowanych do brytyjskiego Bristolu. Przez 3 miesiące służyć będą pomocą szefom tamtejszych komend Policji w zakresie specyfiki postępowania z osobami narodowości polskiej przebywającymi na terytorium Wielkiej Brytanii. Chodzi osoby podejrzewane o popełnienie przestępstw lub w inny sposób związane z działalnością przestępczą.

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej i związanego z tym otwarcia unijnych rynków pracy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz z uwagi na wysoki poziom bezrobocia w Polsce wielu z nich opuściło kraj w poszukiwaniu pracy na terenie UE. Największą popularnością wśród wyjeżdżających w poszukiwaniu pracy Polaków cieszą się Wielka Brytania, Irlandia, Holandia oraz Włochy. Rosnąca liczba polskich obywateli zagranicą sprawia, że Polacy stanowią duży odsetek w statystykach kryminalnych, zarówno jako sprawcy jak i ofiary przestępstw. Niestety, Polacy dosyć często padają ofiarami przestępstw popełnianych przez naszych rodaków. Narażeni są oni między innymi na oszustwa i wyłudzenia związane z podejmowaniem pracy lub wynajęciem mieszkania. Inna grupa Polaków to przestępcy, którzy wykorzystując otwarcie granic oraz wysoki stopień anonimowości przebywają bądź ukrywają się na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Powyższa sytuacja spowodowała ogromne zainteresowanie zagranicznych formacji policyjnych uzyskaniem pomocy ze strony polskiej Policji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Policji z krajów UE, w których przebywa największa liczba obywateli polskich komenda główna Policji po raz kolejny delegowała do Wielkiej Brytanii dwóch funkcjonariuszy Policji do wykonywania zadań w charakterze konsultantów.

Zadaniem delegowanych policjantów jest doradztwo kierownikom jednostek i komórek organizacyjnych bristolskiej Policji w zakresie specyfiki postępowania z osobami narodowości polskiej Delegowani do służby na terenie Wielkiej Brytanii policjanci przeszli staranną selekcję w kraju. Dysponują kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym i biegle posługują się językiem angielskim.
Powrót na górę strony