Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie DEA w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej

Data publikacji 21.11.2023

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach gościła przedstawicieli amerykańskiej agencji Drug Enforcement Administration (DEA). Szef biura DEA Warszawa Dan Mitry, odpowiedzialnej za obszar Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, wraz ze współpracownikami przeprowadził szkolenie poświęcone zwalczaniu przestępczości narkotykowej. W zajęciach zorganizowanych przez Wydział d/s Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców wzięło udział blisko 200 przedstawicieli śląskiej Policji oraz zaprzyjaźnionych służb. Szkolenie to okazja do wymiany doświadczeń i rozwijania współpracy służb w zakresie walki z przestępczością narkotykową. Planowane są kolejne przedsięwzięcia śląskiej Policji i agencji DEA.

DEA (Drug Enforcement Administration) to amerykańska agencja rządowa podlegająca Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i zwalczająca przestępczość narkotykową, która uważana jest za jedną z najskuteczniejszych na świecie. Agencja zajmuje się zwalczaniem przemytu, produkcji i handlu narkotykami oraz środkami psychotropowymi. To właśnie agenci DEA pomogli w rozpracowaniu i zatrzymaniu Pablo Escobara, kolumbijskiego barona narkotykowego.
W Polsce biuro DEA zaczęło działać oficjalnie 22 września 2006 roku. Jego zadaniem jest m.in. koordynowanie działań ukierunkowanych na zwalczanie zorganizowanej przestępczości narkotykowej na całym świecie. Biuro DEA Warszawa ma siedzibę w Ambasadzie USA w Polsce i jest odpowiedzialne za obszar Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

Szef biura DEA Warszawa Dan Mitry wraz ze swoimi współpracownikami gościli w siedzibie śląskiej Policji. Agenci przeprowadzili szkolenie dotyczące zwalczania przestępczości narkotykowej. Wydarzenie zorganizował Wydział d/s Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach, który od lat współpracuje z DEA. W rotundzie Komendy Wojewódzkiej Policji zgromadziło się blisko 200 uczestników wydarzenia. Byli to śląscy policjanci oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb: Straży Granicznej, Sił Zbrojnych RP, Służby Więziennej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Krajowej Administracji Skarbowej i Państwowej Straży Pożarnej.

Wydarzenie dało możliwość wymiany doświadczeń oraz rozwijania współpracy pomiędzy służbami. Otwarcia dokonał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak, który przywitał wszystkich uczestników szkolenia.
Prelegenci przedstawili historię agencji DEA, która ma obecnie około 300 placówek w Stanach Zjednoczonych oraz ponad 100 biur na całym świecie, poza granicami USA. Agenci DEA przedstawili misję i sposób funkcjonowania biura DEA Warszawa. Słuchacze zapoznali się m.in. z metodami śledczymi agencji i taktyką prowadzonych działań operacyjnych przez agentów DEA. Poznali również metody dokonywania analizy i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępczego procederu.
Szkolenie zostało bardzo dobrze przyjęte przez uczestników, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Planowane są kolejne przedsięwzięcia przy współpracy z biurem DEA Warszawa.

Logo DEA

  • Zdjęcie. Widoczny Zastępca Komendanta Wojewódzkiego na mównicy
  • Zdjęcie. Widoczny Zastępca Komendanta Wojewódzkiego na mównicy, prelegenci oraz uczestnicy szkolenia na auli
  • Zdjęcie. Widoczny zzef biura DEA Warszawa
  • Zdjęcie. Widoczni dwaj umundurowani policjanci na auli
  • Zdjęcie. Widoczni dwaj prelegenci na auli
  • Zdjęcie. Widoczny szef biura DEA Warszawa zabierający głos, w tle inni prelegenci
  • Zdjęcie. Widoczny prelegent zabierający glos, prelegenci oraz uczestnicy szkolenia na auli
  • Zdjęcie. Widoczny prelegent zabierający głos, prelegenci oraz uczestnicy szkolenia na auli
  • Zdjęcie. Widoczne logo biura DEA Warszawa
Powrót na górę strony