Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

III Ogólnopolski Konkurs dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych – rozpoczęcie finału etapu krajowego

Data publikacji 21.11.2023

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczął się Finał III Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych. Zgodnie z Regulaminem Konkursu, trzy konkurencje konkursowe zostaną przeprowadzone w dniach 21–22 listopada 2023 r. Konkurs jest organizowany we współpracy z Biurem Prewencji Komendy Głównej Policji. Patronat nad konkursem objął Komendant Główny Policji.

Do udziału w konkurencjach konkursowych przystąpi 17 policjantów z jednostek terenowych Policji, zwycięzców etapu wojewódzkiego/stołecznego. Są to reprezentanci 16 komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji, którzy pełnią trudną, odpowiedzialną i wymagającą wielu predyspozycji funkcję oskarżyciela publicznego w postępowaniach sądowych w sprawach o wykroczenia. Wczoraj odbyła się odprawa, podczas której podkreślono, że celem konkursu jest przede wszystkim promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby prewencyjnej oraz motywowanie ich do doskonalenia kwalifikacji zawodowych w kontekście „nauki poprzez zabawę”.

Dzisiaj o godzinie 9.00 uczestników konkursu uroczyście powitała Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Jędrzejewska-Szpak, która podkreśliła, że organizowany po raz trzeci w historii polskiej Policji Konkurs dla oskarżycieli publicznych, to ważna inicjatywa dydaktyczna w kontekście obowiązku stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów służby prewencyjnej. Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Piotr Kulesza pogratulował reprezentantom poszczególnych 16 komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji osiągnięcia najlepszych wyników w swoich garnizonach. Podkreślił, że są to policjanci stanowiący wzór dla innych, najlepsi w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej spośród blisko 4 000 policjantów prowadzących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia w Polsce, czego dowodem jest ich obecność w Finale III Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych. Mówiąc „niech zwycięży najlepszy”, stwierdził, że Finał Konkursu uważa za otwarty i życzył powodzenia wszystkim uczestnikom Konkursu.

Finał krajowy obejmie trzy konkurencje:

 1. wygłoszenie przez oskarżyciela publicznego przemówienia końcowego (trwa nie dłużej niż 10 minut);
 2. analiza dokumentu procesowego pod kątem błędów formalnych i merytorycznych (trwa 40 minut);
 3. pisemny test wiedzy zawierający 50 pytań typu zamkniętego, które dotyczą znajomości przepisów prawa, w szczególności ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym (trwa 50 minut).

Doceniając wysiłek, poświęcony czas i zaangażowanie w organizację konkursu na wysokim poziomie, należą się słowa uznania i podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w dotychczasową współpracę dotyczącą przedsięwzięcia.

Laureatom konkursu życzymy powodzenia podczas Finału Konkursu.

(CSP w Legionowie)

 • przy mównicy stoi policjantka przemawia do mikrofonu, za nią przy ścianie po lewej i prawej stronie stoją dwaj policjanci, za policjantem z lewej strony stoją cztery flagi Polski w stojakach
 • grupa policjantów stoi w szeregu na auli, przemawia do nich policjantka stojąca przy mównicy
 • grupa policjantów stoi w szeregu na hali sportowej
 • logo III Ogólnopolski Konkurs dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych
 • grupa policjantów stoi w szeregu na hali sportowej
 • przy mównicy stoi policjant przemawia do mikrofonu, za nią przy ścianie po lewej i prawej stronie stoi dwoje policjantów, za policjantką z lewej strony stoją cztery flagi Polski w stojakach
 • identyfikator na mundurze opiekuna reprezentanta KWP w Lublinie
 • plakat informacyjny stoi na auli
Powrót na górę strony