Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie międzynarodowego projektu ProSPeReS

Data publikacji 23.11.2023

22 listopada 2023 roku, w Łodzi odbyła się konferencja kończąca projekt finansowany przez Komisję Europejską ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Fund – Police): „ProSPeReS – System ochrony dużych zgromadzeń ludzkich w miejscach kultu religijnego”. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi była jednym z partnerów w tym projekcie.

22 listopada 2023 roku w centrum konferencyjnym Vienna House Andel’s w Łodzi, odbyła się konferencja końcowa projektu „ProSPeReS – System ochrony dużych zgromadzeń ludzkich w miejscach kultu religijnego”. W trakcie spotkania głos zabrali przedstawiciele Komisji Europejskiej, reprezentanci siostrzanych projektów finansowanych przez UE, osoby reprezentujące wspólnoty religijne, specjaliści zajmujący się szeroko pojętym bezpieczeństwem, zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi reprezentował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomasz Jędrzejowski. W spotkaniu tym uczestniczyło około 120 przedstawicieli różnych instytucji oraz organizacji, dla których bezpieczeństwo wspólnot religijnych jest wartością priorytetową.
Projekt miał swój początek w 2020 roku, kiedy to przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego - Centrum Prewencji Zagrożeń Biologicznych, we współpracy m.in. z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, a także 16 innymi partnerami krajowymi i europejskimi, zapoczątkowali plan działania w zakresie zwiększenia zdolności różnych grup interesariuszy projektu do skutecznego zapobiegania, wykrywania i reagowania na zagrożenia terrorystyczne. Program Projekt ProSPeReS skierowany został do liderów wspólnot religijnych, przedstawicieli służb bezpieczeństwa, władz lokalnych oraz przede wszystkim ogółu wiernych. W kampanii informacyjnej, stanowiącej ważną część projektu, poruszono problematykę dotyczącą możliwych zagrożeń wraz ze wskazaniem właściwych na nie reakcji oraz sposobu ograniczenia podatności miejsc kultu na ewentualny atak, co w rezultacie zwiększa w istotny sposób poziom bezpieczeństwa wiernych oraz osób odwiedzających obiekty sakralne.
W ramach projektu przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi uczestniczyli w różnego rodzaju międzynarodowych przedsięwzięciach, których celem była m.in. wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa w miejscach kultu religijnego, stanowiąca punkt wyjścia do wypracowania najlepszych rozwiązań w tym zakresie. Brali oni udział między innymi w warsztatach w Eindhoven w Niderlandach w 2021 roku, w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi oraz w spotkaniu projektowym w Nikozji na Cyprze w 2022 roku. Ponadto, przedstawiciele KWP w Łodzi odpowiedzialni byli za jedną z głównych części projektu obejmującą m.in. zorganizowanie oraz przeprowadzenie ćwiczeń w przedmiotowej tematyce. Wielkoskalowe ćwiczenia odbyły się 27 września 2023 roku, zgodnie ze scenariuszem opracowanym przez funkcjonariuszy Sztabu Policji KWP w Łodzi wspólnie z partnerami projektowymi. Były one symulacją zagrożeń terrorystycznych jakie mogą wystąpić w miejscach tego rodzaju. Wydarzenie zostało zorganizowane z udziałem personelu religijnego, wolontariuszy, jednostek policji garnizonu łódzkiego oraz innych służb publicznych. Przedsięwzięcie pozwoliło przetestować i ulepszyć proponowane środki zapobiegawcze i procedury reagowania. W trakcie ćwiczenia sprawdzano obiekty pod kątem przedmiotów podejrzanych, zarządzanie incydentem, reagowanie na atak terrorystyczny z użyciem środków CBRN. Dzięki takim ćwiczeniom nasi funkcjonariusze są coraz lepiej przygotowani do realnych zagrożeń związanych z terroryzmem. Podobne przedsięwzięcie zostało zorganizowane w październiku 2023 przez partnerów projektowych z Grecji, a obserwatorami tego ćwiczenia byli przedstawiciele Sztabu Policji KWP w Łodzi. Projekt ProSPeRes realizowany był w sumie przez dwa i pół roku przez konsorcjum projektowe składające się z 17 członków działające pod przewodnictwem Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach projektu Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi z budżetu Komisji Europejskiej uzyskała dofinansowanie w kwocie prawie 238 tys. euro, z których zakupiono m.in. dron, skaner RTG, ekran multimedialny oraz specjalistyczne wyposażenie osobiste dla funkcjonariuszy.
Rozwiązania wypracowane w trakcie projektu, niewątpliwie poprawią bezpieczeństwo w miejscach kultu religijnego. Eksperci projektowi przeprowadzili wielopłaszczyznową analizę w zakresie przeciwdziałania przedmiotowym zagrożeniom, począwszy od rozwiązań architektonicznych po zwiększenie świadomości personelu oraz samych wiernych. Bez wątpienia wpłynie ona na wypracowanie kompleksowych, skutecznych rozwiązań stanowiących odpowiedź na zagrożenia o charakterze terrorystycznym, na które w dzisiejszych czasach, mogą być narażeni wyznawcy różnych religii. 

podkom. Adam Dembiński

       

 

 • Uczestnicy projektu stoją przed świątynią.
 • Uczestnicy projektu podczas wykładów.
 • Policjanci z Grecji w trakcie ćwiczeń.
 • Uczestnicy projektu podczas wykładów.
 • Policjanci w trakcie wykładów.
 • Uczestnicy projektu w trakcie wykładu.
 • Kontrterroryści w akcji.
 • Uczestnicy projektu w trakcie ćwiczeń.
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomasz Jędrzejowski.
 • Broń policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterorystycznego Policji w Łodzi.
 • Chełmy policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterorystycznego Policji w Łodzi.
Powrót na górę strony