Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bełchatowska policjantka Wicemistrzynią Polski oskarżycieli publicznych Policji

Data publikacji 23.11.2023

22 listopada 20203 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie został rozstrzygnięty Finał III Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. Do rywalizacji stanęło 17 policjantów służby prewencyjnej, reprezentujących Komendy Wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji. Garnizon łódzki reprezentowała policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, aspirant sztabowy Monika Pacześ, która w konkursie na najlepszego oskarżyciela publicznego zajęła drugie miejsce. Gratulujemy!

Finał III Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych odbył się 21 i 22 listopada 2023 roku, w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Konkurs na najlepszego oskarżyciela publicznego na szczeblu krajowym odbył się pod honorowym patronatem  Komendanta Głównego Policji. Nadzór nad wydarzeniem sprawował Komendant Centrum Szkolenia Policji. W rywalizacji o miano najlepszego oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia stanęło 17 policjantów z jednostek terenowych Policji, zwycięzców etapu wojewódzkiego i stołecznego. Uczestnicy to reprezentanci 16 komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji, którzy w codziennej służbie pełnią odpowiedzialną i wymagającą wielu predyspozycji funkcję oskarżyciela publicznego w postępowaniach sądowych w sprawach o wykroczenia.

Rywalizacja na szczeblu krajowym obejmowała trzy konkurencje:

  1. wygłoszenie przez oskarżyciela publicznego przemówienia końcowego,
  2. pisemną analizę dokumentu procesowego pod kątem błędów formalnych i merytorycznych,
  3. pisemny test wiedzy zawierający 50 zadań testowych, które dotyczyły znajomości przepisów prawa, w szczególności ustaw: Kodeks Wykroczeń, Kodeks Postępowania w Sprawach o Wykroczenia, Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego, Prawo o Ruchu Drogowym.

Garnizon łódzki reprezentowała aspirant sztabowy Monika Pacześ z Komendy powiatowej Policji w Bełchatowie, która we wcześniejszych etapach konkursu najpierw pokonała wszystkich konkurentów w powiecie bełchatowskim, a później zajęła pierwsze miejsce w województwie łódzkim. Bełchatowska policjantka w tym prestiżowym wydarzeniu zajęła drugie miejsce, tym samym została Wicemistrzynią Polski oskarżycieli publicznych Policji. Gratulujemy naszej Koleżance i życzymy dalszych sukcesów!

Zaznaczyć należy, że oskarżyciel publiczny reprezentuje interes społeczny. Jest zobowiązany do zachowania obiektywizmu i dąży do uzyskania sprawiedliwego, zgodnego z prawem rozstrzygnięcia. Aby zostać oskarżycielem publicznym Policji, należy w pierwszej kolejności w tym zakresie ukończyć specjalistyczny kurs w jednej ze szkół Policji. Kolejnym ważnym etapem jest doświadczenia zawodowe, które policjanci zdobywają prowadząc czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia oraz podczas uczestnictwa w wokandach sądowych. Ze względu na istotę i powagę tej funkcji powierzana jest ona policjantom mającym duże doświadczenie zawodowe z dziedziny obejmującej problematykę wykroczeniową, a jednocześnie samodzielnym i na bieżąco uzupełniającym swoją wiedzę.

Od początku 2023 roku na terenie powiatu bełchatowskiego funkcjonariusze Policji ujawnili blisko 2000 wykroczeń, w których rozstrzygnięciu prowadzone były czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia. Blisko połowa z nich zakończyła się skierowaniem przez policjantów wniosku o ukaranie do sądu. W sprawach, które na etapie postępowania sądowego nie zakończyły się wyrokiem nakazowym uczestniczyli oskarżyciele publiczni z bełchatowskiej Policji.

(KWP w Łodzi  / kp)

 

Powrót na górę strony