Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczął się Finał III Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji

Data publikacji 24.11.2023

23 listopada 2023 r. w Szkole Policji w Katowicach rozpoczęła się rywalizacja w Finale trzeciego Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji, której celem jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz wyłonienie najlepszego dyżurnego w kraju.

Wczoraj o godzinie 8.00 Zastępca Komendanta Szkoły Policji ds. dydaktycznych insp. dr Gabriela Socha wraz z insp. Adamem Szelińskim Zastępcą Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP przywitała przybyłych z całego kraju gości, życząc im powodzenia i udanej rywalizacji.

W pierwszym dniu zawodów uczestnicy wzięli udział w jednej konkurencji – symulacji na stanowisku kierowania dyżurnego jednostki Policji. Obejmuje ona m.in. przyjęcie zgłoszenia i jego zarejestrowanie w policyjnych systemach informatycznych, kierowanie siłami i środkami, a także dokumentowanie wykonanych czynności w policyjnych bazach informatycznych.

Dzisiaj rywalizujący dyżurni wezmą udział w teście wiedzy policyjnej, który obejmuje problematykę z zakresu działania policjantów pełniących służbę na stanowisku kierowania jednostek organizacyjnych Policji. Test wiedzy zawodowej składa się z 60 pytań. Każde pytanie zawiera cztery proponowane odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Czas na rozwiązanie testu wynosi 60 minut.

W drugim dniu konkursu o godzinie 13.00 poznamy „Dyżurnego Roku 2023”.

(Szkoła Policji w Katowicach / kp)

  • policjanci na auli podczas uroczystości otwarcia turnieju
  • policjanci na auli podczas uroczystości otwarcia turnieju
  • policjanci na auli podczas uroczystości otwarcia turnieju
  • policjanci na auli podczas uroczystości otwarcia turnieju
  • policjanci na auli podczas uroczystości otwarcia turnieju
  • policjanci na auli podczas uroczystości otwarcia turnieju
  • policjanci na auli podczas uroczystości otwarcia turnieju
  • policjanci na auli podczas uroczystości otwarcia turnieju
  • policjanci na auli podczas uroczystości otwarcia turnieju
Powrót na górę strony