Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium pn. „Sprawa ojca chrzestnego mafii Jeremiasza B. - retrospekcja po 20 latach”

Data publikacji 28.11.2023

W listopadzie 2023 roku w siedzibie Federalnego Urzędu Kryminalnego w Wiedniu odbyło się seminarium pn. „Sprawa ojca chrzestnego mafii Jeremiasza B. - retrospekcja po 20 latach”. Stronę polską reprezentował nadinsp. Paweł Półtorzycki, komendant CBŚP.

Centralne Biuro Śledcze realizowało wspólnie z austriacką Policją czynności związane z nielegalną działalnością Jeremiasza B. pseudonim Baranina, który był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a także handlem bronią, przemytem papierosów, alkoholu i narkotyków z Europy Zachodniej do Polski. Śledztwo prowadzone przez CBŚ KGP zostało zakończone zatrzymaniem tego niezwykle groźnego przestępcy.

Na zaproszenie organizatora Austriackiego Stowarzyszenia Służby Kryminalnej (VKÖ),  w seminarium uczestniczył nadinsp. Paweł Półtorzycki komendant Centralnego Biura Śledczego Policji oraz naczelnik Wydziału Prezydialnego CBŚP. Stronę austriacką reprezentował między innymi Dyrektor Federalnego Urzędu Kryminalnego generał Andreas Holzer.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz wzmocnienia współpracy między stronami w dziedzinie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej.

(CBŚP)

Powrót na górę strony