Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czwarty policyjny Black Hawk już w służbie

Data publikacji 02.12.2023

To już czwarty S-70i Black Hawk, którym dysponuje polska Policja. Zakup tego śmigłowca i kolejnego, którego dostawę przewiduje się na IV kwartał 2024 r., sfinansowany jest w 100% ze środków NFOŚiGW zgodnie z umową trójstronną, podpisaną w zeszłym roku przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego PSP i Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Przypomnijmy, że nowy policyjny śmigłowiec został po raz pierwszy zaprezentowany podczas międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych COOPERATION 2023 na terenie powiatu ostrowskiego. Uroczystość odbyła się pierwszego dnia ćwiczeń, w których uczestniczyły pododdziały ratownicze PSP oraz specjalistyczne grupy ratownicze z: Ukrainy, Litwy, Estonii, Mołdawii oraz Rumunii. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczący realizowali kolejne epizody różnych zadań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożeń CBRNE związanych z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiologicznym oraz wybuchowym, a także gaszenie pożarów lasów. W ćwiczeniach brali udział policyjni lotnicy i kontrterroryści z CPKP „BOA”.

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli służb, dzięki którym zakup dwóch  nowych śmigłowców jest możliwy. Polską Policję reprezentował I Zastępca Komendanta Głównego Policji gen. insp. Dariusz Augustyniak, Państwową Straż Pożarną - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Komunikacji i Ochrony Przyrody Pani Diana Piotrowska.

- 170 milionów złotych - tyle kosztuje ten stojący za moimi plecami Black Hawk – mówił podczas prezentacji nowego śmigłowca gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. - W przyszłym roku dołączy do nas kolejny taki śmigłowiec. Te dwie maszyny to efekt wniosków, jakie wyciągnęliśmy z dużych akcji gaśniczych w ostatnich latach. Taki sprzęt ze świetnymi pilotami i naszymi operatorami zrzutu stanowi niesamowite przełożenie na akcje ratowniczo-gaśnicze. Już wielokrotnie mieliśmy przykład fenomenalnej współpracy obu służb nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten śmigłowiec jest,  serdecznie dziękuję. Dzisiaj mogę powiedzieć, że marzenia się spełniają, więc naprawdę warto marzyć - polska Straż Pożarna w kooperacji z polską Policją ma helikopter ratowniczy i gaśniczy!

Z kolei Pani Dyrektor Diana Piotrowska z NFOŚiGW dodała: - ten dzień to zwieńczenie trwającej rok pracy zespołu ludzi. Kilkanaście miesięcy temu z inicjatywy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Komendanta Głównego Policji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej usłyszał o potrzebie modernizacji i rozbudowy sprzętu przeciwpożarowego o śmigłowce. Od początku nie mieliśmy wątpliwości, że wpisuje się to w naszą misję ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody, ochrony bioróżnorodności. Jesteśmy za to odpowiedzialni, jako obywatele i jako służby. Musimy dbać o przyrodę, którą zostawimy naszym kolejnym pokoleniom. Pan Komendant wspomniał o pożarach w Parkach Narodowych – parkach, które są perłą w koronie polskiej przyrody, które płonęły na naszych oczach. (…) Jestem pewna, że dzięki temu sprzętowi, który dzisiaj stoi za nami, polscy strażacy będą mogli gasić takie pożary szybciej i skuteczniej, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Mamy nadzieję, że to partnerstwo Państwowej Straży Pożarnej, polskiej Policji i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie prowadzić do realizacji wielu przedsięwzięć, które posłużą każdemu Polakowi i polskiej przyrodzie.

Nowe śmigłowce zastępują zużyte maszyny starszej generacji. S-70i Black Hawk  to wielozadaniowy śmigłowiec transportowy o dużym zapasie mocy i znacznej prędkości przelotowej (297 km/h). Maksymalnie osiągnąć może 350 km/h. Trasę 650 km może zatem pokonać w 2,5 h, a z dodatkowym zbiornikiem paliwa możliwy do pokonania dystans jeszcze się zwiększa do 950 km w 4 h.

Do obsługi potrzebnych jest co najmniej 3 członków załogi: dwóch pilotów i crew chief, czyli szef pokładu. Na pokład może zabrać do 13 podróżnych. Dotychczas policyjni lotnicy wylatali tymi śmigłowcami łącznie ponad 2200 godzin.

Głównym zadaniem nowych Black Hawków będzie ochrona bioróżnorodności poprzez wspieranie między innymi akcji gaśniczych podczas wielkopowierzchniowych pożarów, w tym w najwyższych formach ochrony przyrody, jakim są parki narodowe (Policyjny śmigłowiec pomagał w akcji gaszenia pożaru), ograniczanie skutków zagrożeń powodziowych, w tym wywołanych zatorami lodowymi w okresie zimy oraz wczesnowiosennych roztopów, jak również realizacja innych zadań ustawowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Zakup pierwszych trzech Black Hawków, które wykorzystuje od ponad 4 lat Policja, sfinansowany był z Programu Modernizacji Służb Mundurowych podległych MSWiA i stanowił, z zakupionymi trzema Bellami-407GXi, przełom w wyposażeniu lotnictwa policyjnego. Zakup kolejnych dwóch był możliwy dzięki podpisanym umowom w grudniu ub. r.: pierwszej trójstronnej wspólnie z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, która pozwoliła na sfinansowanie zakupu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i drugiej dwustronnej na dostawę przez PZL Mielec nowych wielozadaniowych śmigłowców wraz z pakietem szkoleniowym, częściami zapasowymi i wyposażeniem.

Komenda Główna Policja otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 350 000 000 zł w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 7.3 „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”.

W ramach projektu pn. Pomagamy i chronimy - Policja i Państwowa Straż Pożarna na straży bioróżnorodności, przewidziano realizację dwóch zadań: zakupu śmigłowców wielozadaniowych typu Black Hawk wraz ze szkoleniem personelu i częściami zamiennymi oraz zakupu dodatkowego wyposażenia do akcji ratowniczo-gaśniczych.

Wprowadzenie do służby nowych śmigłowców stawia przed Lotnictwem Policji nowe wyzwania. Personel lotniczy wykonuje loty i obsługuje zaawansowane technologicznie śmigłowce, co wiąże się z ogromnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością ze strony pilotów, jak i personelu technicznego. Zakupione śmigłowce typu S-70i Black Hawk oraz Bell-407GXi zdecydowanie zwiększają możliwości operacyjne formacji podczas realizacji przypisanych jej zadań, zwłaszcza związanych ze zwalczaniem terroryzmu. jak i działań ewakuacyjno-ratowniczych czy obserwacyjno-patrolowych.

Warto dodać, że dużą, bo aż 30% grupę realizacji stanowią działania na rzecz podmiotów pozapolicyjnych, takie jak wsparcie: Straży Granicznej w zabezpieczeniu granicy wschodniej, Państwowej Straży Pożarnej w akcjach ratowniczych, a zwłaszcza gaśniczych, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ewakuacji poszkodowanych w Tatrach Wysokich czy realizacja transportu organów do przeszczepu. Stosowanie w bieżącej działalności służbowej nowoczesnych technologii, zakupionych wraz ze śmigłowcami, wprowadza Lotnictwo Policji do światowej czołówki służb wykorzystujących tak nowoczesne statki powietrzne.

Policyjni lotnicy mają zatem możliwość eksploatacji 11 maszyn, czyli dwóch śmigłowców typu W-3 „Sokół” w Krakowie i Szczecinie, 2 Belli-206B-III Jet Ranger we Wrocławiu i Warszawie, 3 Belli-407Gxi w Warszawie i Poznaniu oraz 4 śmigłowców – S-70i Black Hawk w Warszawie. Do końca tego roku Lotnictwo Policji powiększy jeszcze swoją flotę o 4 nowe Belle-407GXi, a do końca przyszłego roku polska Policja dysponować będzie piątym Black Hawkiem. Jeśli tylko wszystko przebiegnie zgodnie z planem, na początku 2025 r., czyli wtedy kiedy Polska będzie sprawować prezydencję w Radzie UE, Lotnictwo Policji będzie dysponować flotą 14 śmigłowców, w tym najnowocześniejszymi 5 Black Hawkami i 7 Bellami-407GXi. Będzie to z pewnością wydarzenie na miarę tego, które towarzyszyło pierwszym zakupom Black Hawków kilka lat temu. Technologiczny przeskok, jaki konsekwentnie dokonuje się w ostatnich latach, pozwala na realizację przez doświadczonych lotników najtrudniejszych, także niestandardowych, zadań na możliwie najwyższym poziomie.

Nowe Black Hawki dla polskiej Policji

Policyjno-strażackie ćwiczenia nad Wisłą

Policyjny śmigłowiec pomagał w akcji gaszenia pożaru
 

Tekst: mł. insp. Anna Kędzierzawska, Agnieszka Włodarska z BKS KGP,

Film: sierż. szt. Tomasz Lis z BKS KGP

Foto: Jacek Herok z BKS KGP

 

 

 • policyjny śmigłowiec w locie
 • policyjny śmigłowiec w locie
 • policyjny śmigłowiec na płycie lotniska
 • śmigłowiec na płycie lotniska
 • policjanci i strażacy na płycie lotniska
 • policyjni lotnicy i strażacy stoją przy policyjnym śmigłowcu
 • policyjni lotnicy i strażacy przy policyjnym śmigłowcu na płycie lotniska
 • policyjni lotnicy, strażacy i ratownicy stoją na płycie lotniska, w tle policyjny śmigłowiec
 • policyjny Black Hawk na płycie lotniska
 • strażak - lotnik przy śmigłowcu na płycie lotniska pozuje do zdjęcia
 • lotnicy, policjant i kobieta pozują do zdjęcia na tle śmigłowca
 • dwaj mężczyźni oglądają śmigłowiec
 • grupa strażaków wokół śmigłowca
 • grupa strażaków wokół śmigłowca
 • policyjny lotnik, mężczyźni w kombinezonach stoją obok śmigłowca
 • pilot policyjni grupa strażaków przy śmigłowców
 • śmigłowiec wznosi się nisko nad płytą lotniska, w głębi po prawej stronie wozy strażackie
 • śmigłowiec wznosi się nad płytą lotniska, w głębi po prawej stronie wozy strażackie
 • śmigłowiec w locie
 • policjanci w namiocie, na stole leżą mapy

Nagranie audio Audiodeskrypcja do filmu: Czwarty policyjny Black Hawk już w służbie

Pobierz plik Audiodeskrypcja do filmu: Czwarty policyjny Black Hawk już w służbie (format mp3 - rozmiar 6.01 MB)

Powrót na górę strony