Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji doskonali młode umysły jak być bezpiecznym w cyberświecie

Data publikacji 01.12.2023

W ramach corocznej kampanii szkolnej pn. „19 dni bez przemocy”, 14 listopada br. Justyna Biegańska oraz kom. Sławomir Sobolewski z Wydziału Ochrony Systemów Informatycznych Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji przeprowadzili intensywne szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa dla uczniów klas 4 – 8 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym mając na celu wzmocnienie ochrony przed zagrożeniami wirtualnego świata najmłodszych użytkowników globalnej sieci komputerowej – Internet.

Szkolenie, zorganizowane przez doświadczonych specjalistów informatyki z dziedziny cyberbezpieczeństwa  skupiło się na wielu istotnych elementach bezpieczeństwa w świecie wirtualnym. Przedstawiciele Komendy Głównej Policji wtajemniczyli uczniów w najnowsze trendy i metody stosowane przez cyberprzestępców, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia, którym są narażeni młodzi użytkownicy Internetu.

Jednym z głównych celów szkolenia było przeciwdziałanie cyberprzemocy, zjawisku, które staje się coraz bardziej palącym problemem wśród młodzieży. Specjaliści podkreślili znaczenie edukacji w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zasady odpowiedzialności online. Nie tylko uczniowie, ale także kadra pedagogiczna miała okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa.

Podczas szkolenia nie tylko przekazywano informacje, ale także stawiano na interaktywność. Dyskusje i liczne pytania uczestników były integralną częścią wydarzenia, co sprzyjało lepszemu zrozumieniu tematyki cyberbezpieczeństwa. W trakcie otwartych dialogów uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z korzystaniem z Internetu, które już potrafili zaklasyfikować jako zagrożenia Internetowe. Opowiadając o swoich codziennych interakcjach online, uczestnicy nie tylko zdobywali wiedzę praktyczną, ale także przyczyniali się do bogatszego zrozumienia realnych wyzwań, z jakimi spotykają się młodzi ludzie w świecie wirtualnym. Otrzymali priorytetową wskazówkę, że to rodzice i nauczyciele są pierwszą linią pomocy.

W efekcie tego dialogu, przedstawiciele Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji zdobyli cenne spostrzeżenia, które pomogą dostosować przekazywane treści do specyficznych sytuacji, z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w przestrzeni wirtualnej.

Podkreślając rolę edukacji w walce z cyberprzestępczością, przedstawiciele Komendy Głównej Policji wyraźnie zaznaczyli, że ochrona przed zagrożeniami wirtualnymi jest równie istotna, jak troska o bezpieczeństwo w świecie rzeczywistym. Stworzenie świadomego społeczeństwa online jest kluczowym elementem strategii Policji w zwalczaniu przestępczości w obszarze cybernetyki.

W rezultacie szkolenia młodzi uczestnicy nabrali świadomości istniejących zagrożeń oraz zdobyli wiedzę do skutecznego radzenia sobie z nimi. Biuro Łączności i Informatyki KGP kontynuuje swoje zaangażowanie w edukację społeczeństwa, tworząc barierę przed cyberprzemocą i wspierając rozwój cyberbezpiecznej przyszłości.

(Biuro Łączności i Informatyki KGP / kp)

Powrót na górę strony