Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończyło się 91. Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU

Data publikacji 01.12.2023

W dniach 28 listopada – 1 grudnia 2023 roku w Austrii odbyło się 91. Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – INTERPOL. W tym corocznym wydarzeniu polską Policję reprezentował Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Każdego roku Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU organizowane jest w jednym z krajów członkowskich stowarzyszonych w Organizacji. Polska Policja jest w niej obecna od samego początku, to jest od 1923 roku, co warte podkreślenia, jako jeden z krajów założycielskich. Zgromadzenie stanowi najważniejszy organ decyzyjny Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej INTERPOL. Spotkanie stanowi okazję do przedyskutowania w szerokim, międzynarodowym gremium spraw, zagadnień oraz wyzwań, które określą mapę drogową funkcjonowania organów ścigania na kolejne lata.

Niedawno zakończone Zgromadzenie miało szczególny charakter – dokładnie 100 lat temu w Wiedniu została ustanowiona Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej INTERPOL. Stąd w agendzie spotkania nie mogło zabraknąć miejsca na uczczenie tego historycznego wydarzenia. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wystawą fotograficzną obrazującą pracę Krajowych Biur INTERPOLU, w tym Biura w Warszawie, zarówno w przekroju historycznym, jak i współczesnym. Warto zauważyć, że w chwili powstania Organizacja zrzeszała 20 krajów, w tym Polskę, natomiast aktualnie liczy sobie 196 państw, w tym nowego członka - Republikę Palau.

Wychodząc naprzeciw współczesnym trendom delegaci Krajowych Biur INTERPOLU przyjęli propozycję zmian statutowych Organizacji, w tym umożliwiającą prowadzenie spotkań w formie wirtualnej. Impulsem dla wdrożenia tej zmiany była pandemia koronawirusa, która przyniosła z sobą szereg utrudnień związanych z możliwością organizacji międzynarodowych spotkań w tradycyjnej formie.

Ważnym krokiem w kierunku zwiększenia efektywności organów ścigania w zakresie odzyskiwania mienia pochodzącego z działalności przestępczej było przyjęcie rezolucji zobowiązującej Ekspercką Grupę Roboczej INTERPOLU ds. Odzyskiwania Danych do opracowania i pilotażowego wdrożenia, tzw. srebrnej noty i srebrnej dyfuzji INTERPOLU (Silver Notice and Diffusion), dedykowanych identyfikowaniu i odzyskiwaniu składników majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł. Przyjęto także rezolucję podkreślającą znaczenie jakości informacji i ich szybkiego udostępniania krajowym organom ścigania w kontekście skutecznego posługiwania się czerwoną notą INTERPOLU (dotyczącą osób poszukiwanych).

Należy wspomnieć także o przyjęciu rezolucji usprawniającej wymianę informacji pomiędzy INTERPOLEM a sektorem prywatnym, co przyczynić się ma do zwiększenia efektywności w obszarze zwalczania zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich.

Delegacja polskiej Policji udzieliła poparcia dla wymienionych wyżej rozwiązań.

Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU to także liczne panele dyskusyjne, podczas których zaproszeni eksperci poruszali tematy, takie jak: nielegalny handel narkotykami, wyzwania dla Policji w erze cyfrowej, w tym technologii wschodzących, jak sztuczna inteligencja, informatyka matematyczna i kwantowa oraz kształtowaniu umiejętności i postaw policjanta przyszłości, a także roli inicjatyw INTERPOLU w wychodzeniu naprzeciw wyłaniającym się nowym wyzwaniom.

W przyszłym roku gospodarzem 92. Sesji Zgromadzenia Ogólnego będzie Wielka Brytania. 

Na zakończenie warto nadmienić, że Polska w dniach 29-31 maja 2019 roku w Katowicach miała okazję gościć ponad 170 uczestników z 50 państw członkowskich regionu europejskiego w ramach 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOLU. Przedsięwzięcie to było efektem porozumienia i współpracy Komendanta Głównego Policji, gen. insp. Jarosława Szymczyka z Sekretariatem Generalnym INTERPOLU. 

(BMWP KGP)

Powrót na górę strony