Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste przekazanie obowiązków na stanowisku Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 07.12.2023

7 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie, podczas którego gen. insp. Jarosław Szymczyk uroczyście przekazał obowiązki Komendanta Głównego Policji na ręce nadinsp. Dariusza Augustyniaka.

W uroczystej zbiórce, która odbyła się na sali konferencyjnej im. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP, uczestniczyli zastępcy Komendanta Głównego Policji, szefowie jednostek organizacyjnych Policji z kraju, komendanci wojewódzcy i stołeczny Policji, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP,  pełnomocnicy komendanta Głównego Policji, przewodniczący i przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników Policji, kierownictwo Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz księża kapelani.

Po złożeniu meldunku, wprowadzeniu sztandaru Komendy Głównej Policji i odegraniu Hymnu Państwowego, minutą ciszy została uczczona pamięć o funkcjonariuszach, którzy tragicznie zginęli na służbie, asp. szt. Danielu Łuczyńskim i asp. szt. Ireneuszu Michalaku.

Po powitaniach zaproszonych gości i przedstawieniu przebiegu kariery zawodowej obecnego szefa Policji, odczytano akt Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego, o odwołaniu z dniem 7 grudnia, ze stanowiska Komendanta Głównego Policji, gen. insp. Jarosława Szymczyka. Odchodzący komendant pożegnał się ze sztandarem Komendy Głównej Policji. Następnie odczytano decyzję ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta Głównego Policji, dla nadinsp. Dariusza Augustyniaka, dotychczasowego pierwszego zastępcy KGP.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk rozpoczął swoje przemówienie od zacytowania pierwszych wersów roty ślubowania policjanta. Przypomniał początki swojej służby która trwa już ponad 33 lata.

- Przez cały okres mojej służby nie brakowało trudnych i niebezpiecznych sytuacji,  niełatwych decyzji. Ale nigdy nie było zwątpienia, że słów roty należy przestrzegać. Również nigdy nie wątpiłem, że warto było założyć policyjny mundur i wypowiedzieć słowa ślubowania. Obowiązki na stanowisku komendanta Głównego Policji objąłem w 2016 roku i pełniłem je przez 7 lat, 7 miesięcy i 24 dni. Przez ten okres miałem zaszczyt stać na czele formacji jaką jest Polska Policja. Dzisiaj przekazuję je mojemu zastępcy, ale nie żegnam się jeszcze z policją - mówił.

Odchodzący komendant podziękował wszystkim, z którymi przez lata kierowania Polską Policją współpracował. Podziękował policjantkom i policjantom oraz pracownikom cywilnym Polskiej Policji za to, że dzięki ich pracy polscy obywatele mogą czuć się bezpieczni. Podziękowania popłynęły także dla dyrektorów biur KGP.

Następnie zabrał głos przyjmujący obowiązki Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak. Gratulował odchodzącemu komendantowi ogromnej siły i wytrwałości w pełnieniu obowiązków szefa policji oraz podziękował za ważną i potrzebną pracę na rzecz formacji.

- Dla mnie stanąć na czele formacji, jaką jest Polska Policja, to niezwykłe wyróżnienie. Jest to dla mnie ważne zadanie, bo będę przekazywał kierowanie Polską Policją z rąk gen. insp. Jarosława Szymczyka, na ręce nowego komendanta Głównego Policji. Chcę również oświadczyć, że jeżeli następny komendant zechce skorzystać z mojego doświadczenia i wiedzy, to jestem gotowy. Jako policjant mam wielkie marzenie, aby już nigdy polski policjant nie zginął na służbie. – powiedział nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Przed uroczystością gen. insp. Jarosław Szymczyk, wraz z zastępcami, nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem i nadinsp. Pawłem Dobrodziejem złożyli kwiaty przed tablicą pamięci i obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” w siedzibie KGP, które odchodzący komendant zawsze otaczał szacunkiem i czcią.

____________________________________________________

BKS / KCh

Foto: Jacek Herok

Powrót na górę strony