Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uruchamiamy system szybkiego reagowania

Data publikacji 04.07.2008

Lubuscy policjanci uruchamiają dziś kolejną w Polsce sieć radiową łączącą ze sobą wszystkie służby ratownicze. Twórcami projektu są policjanci i pracownicy wydziału łączności i informatyki komendy wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Wdrożenie tej sieci ma maksymalnie uprościć przekazywanie informacji i skrócić czas reakcji na zagrożenia wywołane klęskami żywiołowymi, atakami terrorystycznymi lub katastrofami.

Dzisiaj w sali konferencyjnej hotelu Mieszko w Gorzowie Wlkp. odbędzie się oficjalne uruchomienie policyjnej sieci radiowej łączącej ze sobą wszystkie służby ratownicze. Dzięki temu w krótkim czasie z jednego stanowiska dowodzenia będzie można łączyć się z Centrum Zarządzania Kryzysowego, Strażą Graniczną, Wojskiem Polskim, pogotowiem czy powiatowymi stanowiskami zarządzania kryzysowego województwa lubuskiego.

Twórcy nowatorskiego projektu, policjanci i pracownicy wydziału łączności i informatyki komendy wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zaprezentują, w jaki sposób doszło do realizacji projektu oraz przedstawią sposób działania pierwszej takiej sieci radiowej w Polsce.

Prace nad nowym systemem teleinformatycznym rozpoczęto w 2005 roku. Od tego czasu wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa i obywateli w województwie lubuskim wyposażone zostały w nowoczesne stanowiska pracy pozwalające w jednej chwili łączyć się z dowolną jednostką ratowniczą. Pozwala to na wymianę informacji między kilkoma instytucjami jednocześnie. Inne zaangażowane w pomoc mogą być na tzw. nasłuchu i włączać się w dowolnym momencie. Skróci to czas reakcji na zagrożenia wywołane klęskami żywiołowymi, atakami terrorystycznymi lub katastrofami. Ponadto jest możliwe połączenie się bezpośrednio z policją niemiecką, tzw. „Wirtualny posterunek transgraniczny”, co pozwoli zwalczać przestępczość transgraniczną.

Maksymalne uproszczenie przekazywania informacji polega między innymi na wykorzystaniu nowoczesnych, ciekłokrystalicznych monitorów dotykowych, dzięki którym za dotknięciem odpowiedniego pola można nawiązać łączność z najodleglejszymi jednostkami ratowniczymi w województwie lubuskim.

Budowa systemu kosztowała 7,5 mln zł. 75% kosztów pokryły środki Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA. Pozostałe 25% zostało przyznane z KGP. Działanie systemu testowane jest już od trzech miesięcy. Jest on całkowicie bezpieczny, gdyż dostęp do poszczególnych elementów sieci zależy od poziomu uprawnień osoby obsługującej, a informacje przekazywane są również stałymi łączami. Sieć działa przy wykorzystaniu częstotliwości zarządzania kryzysowego.
Powrót na górę strony