Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie w sprawie monitoringu w Goleniowie

Data publikacji 04.07.2008

W Urzędzie Gminy Goleniów zawarto porozumienie w sprawie wprowadzenia monitoringu miasta pomiędzy Burmistrzem Goleniowa Andrzejem Wojciechowskim, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie nadinsp. Tadeuszem Pawlaczykiem.

Porozumienie dotyczy zasad współpracy przy projekcie inwestycyjnym pod nazwą "Monitoring miejsc niebezpiecznych dla miasta Goleniowa" realizowanego wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie i Gminą Goleniów. W porozumieniu zawarto szczegóły dotyczące urządzeń, budynków i instytucji obsługujących monitoring. Jest to pierwszy krok w kierunku utworzenia i wybudowania infrastruktury systemu kamer, służących do obserwacji Goleniowa.

Monitoring miasta podniesie stan bezpieczeństwa i porządku. Ponadto współpraca Straży Miejskiej i Policji w Goleniowie, odpowiedzialnych za realizacje porozumienia, wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Porozumienie zostało zawarte na okres pięciu lat z możliwością jego dalszego przedłużenia, licząc od dnia uruchomienia systemu monitoringu i przekazania jego elementów Policji.
Powrót na górę strony