Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

50 nowo przyjętych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie

Data publikacji 10.01.2024

Kolejnych 50 funkcjonariuszy wstąpiło w szeregi naszej formacji. Dziś policjanci z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie – nadinspektora Artura Bieleckiego otrzymali legitymacje służbowe. Nowo przyjętym policjantom pogratulował Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski.

Nowi policjanci ubrani w granatowe mundury z napisami policja.

Dzisiaj w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ślubowanie złożyło 50 nowych funkcjonariuszy. Uroczystość odbyła się zgodnie z policyjnym ceremoniałem. Młodych policjantów powitał w naszych szeregach Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki. Z rąk komendanta stróże prawa otrzymali legitymacje służbowe. W uroczystości udział wziął także Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski, który przekazał nowo przyjętym policjantom gratulacje i życzenia.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki wraz z Wojewodą Lubelskim Panem Krzysztofem Komorskim przyjmuje meldunek od dowódcy uroczystości.

Nowi funkcjonariusze zostali przyjęci do służby jeszcze w grudniowym naborze. Łącznie w 2023 roku przyjęliśmy w naszym garnizonie 308 funkcjonariuszy.

Nowi policjanci ubrani w granatowe mundury z napisami policja.

Wśród grupy policjantów przyjętych w szeregi lubelskiego garnizonu jest 37 mężczyzn i 13 kobiet. Nowo przyjęci mundurowi zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje.

Policjanci ślubują na Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Młodzi policjanci po ukończeniu szkolenia podstawowego będą wypełniać słowa złożonej roty ślubowania w codziennej służbie dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Nowi stróże prawa zasilą szeregi komend: w Biłgoraju, Chełmie, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Kraśniku, Lublinie, Łęcznej, Łukowie, Puławach, Rykach, Świdniku, Tomaszowie Lubelskim, OPP w Lublinie oraz KWP w Lublinie.

Nadinspektor Artur Bielecki wręcza legitymacje nowej policjantce.

Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski pogratulował nowo przyjętym policjantom: „..Przychodzę do Was z wyrazami głębokiego szacunku dla Waszej determinacji, profesjonalizmu i pracowitości wierząc, że zawsze będziecie się tymi zasadami kierować zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym…” Wojewoda życzył również funkcjonariuszom, by w wypełnianiu obowiązków, mogli liczyć na pomoc ze strony współpracowników i przełożonych.

Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie - nadinspektor Artur Bielecki kierując słowa do funkcjonariuszy dopiero wstępujących w nasze szeregi powiedział: „… Podjęliście jedną z ważniejszych decyzji w swoim życiu, że chcecie pomagać społeczeństwu i być odpowiedzialni za bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny…”. Życzył również uznania ich pracy dla wśród społeczeństwa.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie - nadinspektor Artur Bielecki

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji Lubelskiej!

Plakat informujący o wstąpieniu w szeregi policji.

W tym roku planujemy kolejne przyjęcia, które odbędą się w sześciu naborach: w marcu, kwietniu, lipcu, wrześniu, październiku i w grudniu.

Grupowe zdjęcie nowych policjantów z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie i Wojewodą Lubelskim.

Informacje o przebiegu procedury rekrutacyjnej, warunkach, jakie trzeba spełnić, by zostać policjantem oraz wymaganych dokumentach rozpoczynających dobór, można uzyskać w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ulicy Narutowicza 73, pod numerem 47 811-46-55.

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości ślubowania.

komisarz Anna Kamola

Powrót na górę strony