Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Absolwenci kursów specjalistycznych powrócili do swoich jednostek

Data publikacji 15.01.2024

W piątek 12 stycznia br. w Szkole Policji w Pile zakończył się kurs Doskonalenie technik przesłuchań według metod amerykańskiego FBI, którego uczestnikami było 16 policjantów pionu kryminalnego, którzy na co dzień prowadzą przesłuchania osób. W tym samym dniu, w auli Szkoły Policji w Pile odbyło się zakończenie kursów specjalistycznych dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze oraz operacyjno-rozpoznawcze.

W trwającym pięć dni kursie jego uczestnicy wzbogacili wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania taktyk i technik prowadzenia rozmowy, przesłuchania świadka lub podejrzanego, analizowania i wyciągania wniosków, gromadzenia informacji, jak również zapoznali się ze sposobami i możliwościami wykrywania symptomów nieszczerości u osób, wobec których podejmują czynności służbowe. Zajęcia prowadzone były w specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach symulacyjnych, w których znajduje się lustro fenickie oraz zainstalowane są mikrofony, które zapewniają odpowiedni poziom realizmu w trakcie zajęć.

W tym samym dniu, w auli Szkoły Policji w Pile odbyło się zakończenie kursów specjalistycznych dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze oraz operacyjno-rozpoznawcze.

W sumie blisko stu funkcjonariuszy, po trwającej ponad trzy miesiące intensywnej pracy, zostało wyposażonych w odpowiednie kompetencje zawodowe. Czas, który spędzili w pilskiej Szkole dał im szansę na zdobycie właściwej wiedzy z zakresu prawa karnego i procesowego, prowadzenia czynności wykrywczych, wypracowania umiejętności w zakresie wykonywania i dokumentowania czynności procesowych, a także pracy operacyjnej, procesu wykrywczego, wyszkolenia strzeleckiego,  zatrzymania niebezpiecznego przestępcy oraz pierwszej pomocy.

W uroczystych zakończeniach uczestniczył, w imieniu Komendanta Szkoły insp. Beaty Rózniak-Krzeszewskiej, Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych insp. Ryszard Jakubowski oraz kadra kierownicza Szkoły.

Za nami także zakończenie pierwszej rozpoczętej w tym roku edycji kursu specjalistycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jego celem było przygotowanie policjantów do wykonywania zadań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, przede wszystkim w trakcie wykonywania czynności służbowych. Na kurs skierowani zostali policjanci w służbie stałej, którzy doskonalą swoje umiejętności nabyte wcześniej na szkoleniu zawodowym podstawowym. Realizacja treści kształcenia zawartych w programie kursu wymagała przeprowadzenia 35 godz. lekcyjnych, głównie w formie zajęć praktycznych. W trakcie kursu dziesięcioro policjantów doskonaliło umiejętności w zakresie postępowania ratowniczego na miejscu zdarzenia, prowadzenia resuscytacji według aktualnych wytycznych ERC, postępowania z osobą poszkodowaną po urazie oraz innych nietypowych stanach zagrożenia życia. Kurs zakończył się egzaminem, który przeprowadzany był w formie testu umiejętności.

Kurs specjalistyczny w zakresie uzyskiwania informacji z Internetu dla policjantów zwalczających przestępczość komputerową to ostatni z zakończonych w miniony piątek kursów. Wzięło w nim udział dwanaścioro funkcjonariuszy. Celem kursu było pogłębienie wiedzy policjantów z zakresu zwalczania przestępczości komputerowej i uzyskiwania informacji z Internetu, służące usprawnieniu prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa komputerowe.

(Szkoła Policji w Pile)

Powrót na górę strony