Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

6 policyjnych owczarków do zadań patrolowych rusza do służby!

Data publikacji 23.01.2024

Sześć psów patrolowych rozpoczyna służbę w lubelskim garnizonie Policji. To 3 owczarki belgijskie i 3 owczarki holenderskie. Ich zadaniem będzie wspomaganie funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Lublinie w zapewnianiu ładu i porządku publicznego, głównie w trakcie imprez masowych. Saget, Skil, Sadar, Saldo, Saber i Szeld razem ze swoimi przewodnikami niebawem będą strzec bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny.

Pomoc czworonożnych funkcjonariuszy w skutecznej pracy Policji jest nieoceniona. Psy służbowe potrafią tropić i wskazać drogę ucieczki sprawcy przestępstwa lub miejsce jego ukrycia. Ze swoimi przewodnikami patrolują ulice, dbają o bezpieczeństwo na imprezach masowych. Uczestniczą w konwojach policyjnych, potrafią obezwładnić najgroźniejszego przestępcę, a także odnajdują zaginionych.

W lubelskim garnizonie najliczniejszą grupę stanowią owczarki patrolowo-tropiące, które wykorzystywane są do poszukiwań osób zaginionych czy tropienia śladów ludzi na miejscu zdarzeń.

Lubelski garnizon Policji wzbogacił się o nowe psy służbowe w związku z utworzeniem w strukturach Oddziału Prewencji Policji w Lublinie  - Zespołu Przewodników Psów Służbowych. W jego skład wchodzi sześć psów patrolowych, w tym 3 owczarki belgijskie i 3 owczarki holenderskie oraz ich policyjni przewodnicy.

kolaż sześciu zdjęć psów i ich przewodników

Ich zadaniem będzie udzielanie wsparcia funkcjonariuszom Oddziału Prewencji Policji w Lublinie podczas realizowania czynności służbowych. Takie patrole będą wykorzystywane do wspomagania funkcjonariuszy podczas zadań związanych z prowadzeniem operacji policyjnych, zabezpieczaniem demonstracji, imprez masowych i innych zgromadzeń publicznych. Na co dzień policyjne owczarki będą wykorzystywane do służby patrolowej.

Niedawno psy oraz och przewodnicy wrócili z 4 miesięcznego szkolenia w kategorii patrolowej, które odbyło się w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Aktualnie Saget, Skil, Sadar, Saldo, Saber i Szeld adaptują się do nowych warunków i doskonalą swoje umiejętności podczas szkoleń z pododdziałem zwartym. Zdobyte na szkoleniu umiejętności, w tym wzajemne zaufanie, partnerzy będą wykorzystywać teraz w codziennej służbie.

Nowych czworonożnych funkcjonariuszy witamy w naszych szeregach życząc ciekawych wyzwań!

Obecnie w szeregach Policji Lubelskiej służbę pełni łącznie 36 policyjnych czworonogów. Pod opieką pozostaje także 18 psów, które przeszły na "emeryturę".

komisarz Anna Kamola

  • przewodnik z policyjnym psem na tle pola
  • przewodnik z policyjnym psem na tle pola
  • przewodnik z policyjnym psem na tle pola
  • przewodnik z policyjnym psem na tle pola
  • przewodnik z policyjnym psem na tle pola
  • przewodnik z policyjnym psem na tle pola
Powrót na górę strony