Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zatrzymanie sprawcy usiłowania zabójstwa policjanta

Data publikacji 25.01.2024

W wyniku sprawnie przeprowadzonych działań i szybkiej reakcji pracowników BMWP KGP, przy ścisłej współpracy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu oraz Oficerów Kontaktowych Wydziału Wywiadu Kryminalnego w Katowicach, udało się zatrzymać poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. 9 czerwca 2020 r. w Hoofddrop zatrzymany usiłował odebrać życie funkcjonariuszowi policji.

W środę, 24 stycznia 2024 r. z niderlandzkiego Biura SIRENE do BMWP KGP wpłynęła informacja o poszukiwaniach Europejskim Nakazem Aresztowania obywatela Polski Grzegorza Józefa H. Śledztwo wykazało, że 9 czerwca 2020 r. w Hoofddrop, poszukiwany usiłował odebrać życie funkcjonariuszowi miejscowej policji poprzez zaatakowanie go siekierą. Z uwagi na charakter sprawy oraz fakt, że ww. poszukiwany może stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób będących w jego otoczeniu. Po sprawdzeniu baz danych i uzyskaniu prawdopodobnego miejsca pobytu poszukiwanego pracownik Wydziału Wsparcia Poszukiwań BMWP KGP niezwłocznie zawiadomił Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP.

W wyniku zleconych czynności, dzięki szybkiej reakcji pracowników BMWP KGP, przy ścisłej współpracy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu oraz Oficerów Kontaktowych Wydziału Wywiadu Kryminalnego w Katowicach, poszukiwany został zatrzymany 24 stycznia br. o godzinie 16:20 przez funkcjonariuszy KPP w Żywcu na terenie miejscowości Ostre w miejscu zamieszkania. W wyniku sprawnie przeprowadzonych działań funkcjonariuszy KPP w Żywcu poszukiwany nie stawiał oporu w czasie zatrzymania.

O zatrzymaniu poinformowano stronę niderlandzką. Dokumentację dotyczącą zatrzymania wraz z kopią Europejskiego Nakazu Aresztowania przesłano do jednostki dokonującej zatrzymania, Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, WWK KWP w Katowicach oraz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP.

(BMWP KGP)

Powrót na górę strony