Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

                                                                  21 lipca 2006 roku o godz. 12.00 w Komendzie Głównej Policji, w ramach obchodów Święta Policji, odbyła się uroczystość poświęcona pamięci poległych i pomordowanych policjantów.


- Ryzyko utraty zdrowia lub życia jest trwale wpisane w zawód policjanta. Policjant wstępując do służby ślubuje „(...) służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.” Policjanci, których nazwiska zostaną dziś wpisane do Księgi Pamięci wypełnili słowa roty ślubowania do końca. Chroniąc bezpieczeństwo ludzi i porządek publiczny - ponieśli ofiarę największą, ofiarę życia - podkreslił komendant główny Policji Marek Bieńkowski.

Podczas uroczystości podkreślano, że Policja nie zostawia bez pomocy rodzinpoległych i rannych funkcjonariuszy. Pomaga im Komenda Główna Policji,macierzyste jednostki Policjioraz powstała w 1997 roku Fundacja Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

W nowelizowanej właśnie ustawie o Policji wprowadzono zapis art. 116 a, który stanowi, że „ W przypadku policjanta, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą, każdemu z dzieci będących na jego utrzymaniu, które w dniu jego śmierci spełniały warunki do uzyskania renty rodzinnej, Komendant Główny policji przyznaje pomoc finansową na kształcenie, ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Policji”.

W uroczystości udział wzięli: Prezydent Lech Kaczyński, Wicepremier i Minister SWiA Ludwik Dorn, Wiceminister SWiA Władysław Stasiak, Komendant Główny Policji Marek Bieńkowski, Krajowy Duszpasterz Policji bp Marian Duś oraz zaproszeni goście, w tym również przedstawiciele stowarzyszeń Rodzin Policyjnych, Rodzin Katyńskich, a także najbliżsi członkowie rodzin poległych w służbie policjantów.

Podczas uroczystości Magdalena Stolarek córka zamordowanego policjanta odsłoniła tablice z nazwiskami funkcjonariuszy poległych w służbie, umieszczone na Ścianie Pamięci.

Aspirant
Henryk STOLAREK
ur. 1.07.1956r. – zm. 24.03.1994r.
Dzielnicowy Komisariat Policji
w Brzeźniu

SŁUŻBĘ ROZPOCZĄŁ 15 KWIETNIA 1977R.
ASP. HENRYK STOLAREK ZOSTAŁ BESTIALSKO ZAMORDOWANY PRZEZ NIEZNANYCH SPRAWCÓW PODCZAS PEŁNIENIA SAMOTNEJ SŁUŻBY NA TERENIE WSI ZAPOLE W NOCY Z 23 NA 24 MARCA 1994R. RADIOWÓZ ZE ZWŁOKAMI POLICJANTA ZNALEZIONO W LEŚNYM STAWIE NA TERENIE SĄSIEDNIEJ MIEJSCOWOŚCI. ODZNACZONY POŚMIERTNIE PRZEZ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ.

Aspirant
Tomasz SKROŃSKI
ur. 7.05.1973r. – zm. 24.04.2004r.
Referent
Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Stołecznej Policji

SŁUŻBĘ W POLICJI ROZPOCZĄŁ W DNIU 18 KWIETNIA 1995R
24 KWIETNIA 2004R. ASP. TOMASZ SKROŃSKI PEŁNIĄC SŁUŻBĘ NA POSTERUNKU RADAROWEJ KONTROLI PRĘDKOŚCI ZOSTAŁ POTRĄCONY PRZEZ SAMOCHÓD JADĄCY Z NADMIERNĄ I NIEDOSTOSOWANĄ DO PANUJĄCYCH WARUNKÓW JAZDY PRĘDKOŚCIĄ. POLICJANT PONIÓSŁ ŚMIERĆ W MIEJSCU PEŁNIENIA SŁUŻBY.
ODZNACZONY POŚMIERTNIE PRZEZ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI ORAZ PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY POLICJANT, A TAKŻE POŚMIERTNIE AWANSOWANY PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNY I ADMINISTRACJI NA STOPIEŃ ASPIRANTA.

Sierżant
Agnieszka GRONOSTAJ
ur. 20.03.1976r. – zm. 23.12.2004r.
Referent
Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego
Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej

SŁUŻBĘ W POLICJI ROZPOCZĘŁA 20 SIERPNIA 1999R.
22 GRUDNIA 2004R. SIERŻ. AGNIESZKA GRONOSTAJ PEŁNIŁA SŁUŻBĘ PATROLOWĄ NA TERENIE GMINY MIĘKINIA JAKO DYSPONENT RADIOWOZU OZNAKOWANEGO. UDAŁA SIĘ NA INTERWENCJĘ DOMOWĄ DO MIEJSCOWOŚCI GAŁÓW. KIERUJĄCY SAMOCHODEM OSOBOWYM NIE ZACHOWUJĄC NALEŻYTEJ OSTROŻNOŚCI PODCZAS MANEWRU WYPRZEDZANIA NA PROSTYM ODCINKU DROGI ZJECHAŁ NA LEWY PAS JEZDNI, GDZIE ZDERZYŁ SIĘ CZOŁOWO Z PRAWIDŁOWO JADĄCYM RADIOWOZEM. SIERŻ. AGNIESZKA GRONOSTAJ W WYNIKU DOZNANYCH OBRAŻEŃ CIAŁA ZMARŁA W SZPITALU 23 GRUDNIA 2004R.
POŚMIERTNIE AWANSOWANA PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNY I ADMINISTRACJI NA STOPIEŃ SIERŻANTA POLICJI.

Podkomisarz
Tadeusz BARTOSIK
ur. 2.03.1970r. – zm. 28.01.2006r.
Dowódca drużyny AWGŁ
w Oddziale Prewencji Policji
w Katowicach

SŁUŻBĘ W POLICJI PEŁNIŁ OD 3 LISTOPADA 1989R. W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W KATOWICACH, SWÓJ WOLNY CZAS SPĘDZAŁ CZĘSTO WŚRÓD KOLEGÓW POLICJANTÓW REALIZUJĄC ŻYCIOWĄ PASJĘ MUZYCZNĄ – BYŁ INSTRUMENTALISTĄ W ORKIESTRZE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH.
28 STYCZNIA 2006R. PEŁNIŁ SŁUŻBĘ PATROLOWĄ PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH W CHORZOWIE. ZGINĄŁ, RATUJĄC LUDZI W KATASTROFIE BUDOWLANEJ MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW KATOWICKICH, PRZYGNIECIONY METALOWYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCJI DACHU.
POŚMIERTNIE AWANSOWANY PRZEZ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA STOPIEŃ PODKOMISARZA.

***

Prezydent oraz zaproszeni goście złożyli również wieńce i wiązanki pod Obeliskiem Poległym Policjantom Rzeczpospolita Polska. W tym miejscu złożona jest urna z prochami policjantów II Rzeczpospolitej, pochowanych w Miednoje, największej nekropolii policyjnej na świecie.

Ponad sześć tysięcy - posterunkowych, przodowników, aspirantów i oficerów Policji Państwowej, zginęło od strzału w głowę, a następnie zostało pogrzebanych w bezimiennych dołach śmierci w Miednoje. Miejsc pochówku kolejnych kilku tysięcy pomordowanych policjantów nie jest znane do dzisiaj.

To dla współczesnych policjantów dowód pamięci o ofiarach jednej z najbardziej brutalnej zbrodni przeciwko ludzkości w dziejach cywilizowanego świata.

Tablica pamięci

mł. asp. Dariusz Dąbrowski
+ 15.01.2000
mł. asp. Ireneusz Adam Zmudczyński
+ 12.02.1998
st. post . Daniel Gawryluk
+ 24.08.2001
st. sierż. Piotr Chyra
+ 02.09.2000
st. post. Przemysław Krzemiński
+ 02.02.2000
st. sierż. Piotr Skibiński
+ 24.02.1994
st. post. Maciej Brzeziński
+ 12.11.2001
sierż. Piotr Dulkiewicz
+ 14.05.2001
podinsp. Andrzej Kaczor
+ 07.12.1995
mł. asp. Marek Cekała
+ 17.08.2002
st. sierż. Jacek Engel
+ 07.03.1993
sierż. sztab. Mariusz Osak
+ 12.04.1998
podkom. Dariusz Marciniak
+ 06.03.2003
st. sierż . Robert Stefanik
+ 25.06.1994
st. sierż. Piotr Naleśnik
+ 04.12.1998
nadkom. Marian Szczucki
+ 14.03.2003
podkom. Piotr Molak
+ 24.04.1996
sierż. Agnieszka Gronostaj
+ 23.12.2004
sierż. sztab. Adam
Jacek Litwa
+ 02.03.1999
sierż. Piotr Jasiński
+ 27.11.1998
mł. asp. Marek Staśkiewicz
+ 17.04.1999
sierż. Jan Majcherczyk
+ 23.04.1994
st. sierż. Robert Węgielnik
+ 25.07.1999
mł. chor. Remigiusz Kazimierz Opalach
+ 23.03.1995
sierż. Artur Kostrowski
+ 17.12.1994
st. post. Jarosław Norberczyk
+ 19.11.2001
kom. Mirosław Małczęć
+ 20.05.2002
podkom. Andrzej Buler
+ 17.09.1997
podkom. Tadeusz Bartosik
+ 28.01.2006
mł. asp. Tadeusz Świerkot
+ 20.05.2002
sierż. sztab. Waldemar Hering
+ 02.02.2000
sierż. Jarosław Wasążnik
+ 28.06.1993
sierż. Grzegorz Załoga
+ 10.08.2003
podkom. Mirosław Żak
+ 23.03.2002
st. sierż. Dariusz Chełkowski
+ 10.12.1994
asp. Henryk Stolarek
+ 24.03.1994
st. sierż. Marek Sienicki
+ 02.05.1992
nadkom. Zygmunt Matyjakowski
+ 28.05.1996
asp. Tomasz Skroński
+ 24.04.2004


Policjanci polegli w trakcie pełnienia obowiązków służbowych

FUNDACJA POMOCY WDOWOM I SIEROTOM PO POLEGŁYCH POLICJANTACH

Powrót na górę strony