Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rzeczniczka Praw Dziecka z wizytą w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 02.02.2024

W dniu 26 stycznia 2024 roku insp. Marek Boroń p.o. Komendant Główny Policji powołał zespół do opracowania i wdrożenia koncepcji podniesienia standardów obsługi zdarzeń mogących powodować zagrożenia dla życia lub zdrowia małoletnich. W związku z tym dzisiaj, 2 lutego w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie insp. Marka Boronia z Rzeczniczką Praw Dziecka panią Moniką Horną-Cieślak.

W Komendzie Głównej Policji gościła Rzeczniczka Praw Dziecka pani Monika Horna-Cieślak wraz z Kierowniczką Biura Rzeczniczki Praw Dziecka panią Anną Michalik-Majzner oraz Dyrektorką Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich panią Eweliną Rzeplińską-Rogalską. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele biur Komendy Głównej Policji zaangażowani w pracę zespołu oraz zastępca komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

W trakcie spotkania omówiono problemy i zagrożenia, jakie czyhają na dzieci. Poruszano problematykę zarówno przemocy, jak i zagrożeń w sieci oraz kwestie związane z poszukiwaniem osób małoletnich.

Zarówno p.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, jak i Rzeczniczka Praw Dziecka pani Monika Horna-Cieślak wyrazili chęć podjęcia współpracy, która wyeliminuje zagrożenia, jakie dotykają osoby małoletnie. Duży nacisk położono na konieczność podniesienia świadomości społecznej w zakresie niebezpieczeństw, na które narażone są najmłodsi.

W najbliższym czasie zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Rzeczniczką Praw Dziecka, które szczegółowo określi obszary i zakres współpracy.

Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej, pełnej życzliwości i zaangażowania atmosferze, z poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo i dobro najmłodszych.

(KGP / kc)

Powrót na górę strony