Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Statystyczny "portret" polskiego policjanta

Data publikacji 23.07.2006

24 lipca – Święto Policji. Święto blisko stu tysięcznej umundurowanej i uzbrojonej formacji. Powołanej, by służyć ludziom. Formacji, której funkcjonariusze na co dzień chronią prawo, czuwają nad bezpieczeństwem obywateli i pilnują porządku publicznego. Formacji, której funkcjonariusze każdego dnia narażają swe życie i zdrowie, by wykonywać ustawowe obowiązki.

Polski policjant to najczęściej funkcjonariusz pionu prewencji (jest ich ponad 57 tysięcy), a więc przede wszystkim policjant ruchu drogowego, służby patrolowej i prewencji kryminalnej, której głównym zadaniem jest zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom.

Wśród korpusów szeregowców, podoficerów, aspirantów i oficerów najliczniej reprezentowany jest korpus podoficerów (sierżant, straszy sierżant i sierżant sztabowy). Najliczniejszą grupę stanowią ci ze stażem służby od 3 do 10 lat.

W polskiej Policji służą głównie policjanci młodzi, w wieku od 30 do 40 lat (jest ich ponad 45 tysięcy), ze średnim wykształceniem (prawie 65 tysięcy), choć liczba z wyższym wykształceniem stale rośnie i zbliża się do 30 tysięcy. Policjanci to głównie mężczyźni, kobiet jest nieco ponad 10,5 tysiąca.

Do głównych zadań policjantów należy m.in.:
• ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia
• ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach
publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej
• inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
• wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
• nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi,
• kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
• współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na
podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
• gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,

Zobacz także: Kadry
Zobacz także: Statystyczny portret sierżanta Zagłady

Powrót na górę strony