Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość z okazji Święta Służby Cywilnej

Data publikacji 16.02.2024

Choć nie są funkcjonariuszami, ich praca jest niezwykle istotna dla prawidłowego funkcjonowania jednostek policji. Pracownicy cywilni w Policji pełnią istotną rolę w zapewnieniu skuteczności działań. Dziś z okazji Święta Służby Cywilnej p.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń w obecności swoich zastępców, kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji i zaproszonych gości wręczył odznaczenia i wyróżnienia pracownikom Policji.

Święto Służby Cywilnej to okazja do uhonorowania i docenienia pracy osób, które poświęcają się służbie społecznej, dbając o dobro wspólne i funkcjonowanie państwa. To moment refleksji nad rolą, jaką pełnią ci, którzy nieustannie pracują na rzecz dobra innych, niejednokrotnie w trudnych warunkach czy sytuacjach kryzysowych. Ten dzień to również czas, aby podkreślić znaczenie etyki zawodowej, profesjonalizmu i zaangażowania w służbie obywatelom. Niech to Święto będzie okazją do wyrażenia wdzięczności oraz wsparcia dla wszystkich, którzy codziennie oddają się pracy na rzecz społeczeństwa.

Na uroczystości obecni byli: nadinsp. Rafał Kochańczyk - Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Adam Cieślak - Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, insp. Łukasz Pikuła - p.o. Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, insp. Mariusz Kudela - Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, mł. insp. Bartosz Furgała - p.o. Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, mł. insp. Iwona Marciniak-Krawczyk - p.o. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Powitani zostali również dyrektorzy biur KGP, przedstawiciele związków zawodowych policjantów, pracownicy MSWiA oraz Policji, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń współpracujących z formacją, duszpasterzy i przewodnicy duchowi, a także bohaterzy dzisiejszej uroczystości, którzy zostaną odznaczeni i wyróżnieni.

Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczono 79 osób Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, 144 osoby Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę i 107 osób Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Medalem Złotym za Zasługi dla Policji wyróżniono 26 osób, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji 20 osób, Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji odznaczono 41 osób.

„Po raz pierwszy obchodzimy ustawowy Dzień Służby Cywilnej 17 lutego w rocznicę uchwalenia przez Sejm II RP ustawy o państwowej służbie cywilnej. To wyjątkowy dzień dla wszystkich tych, którzy pracują na rzecz społeczeństwa i dobra publicznego. W polskiej Policji zatrudnionych jest ponad 24 tys. pracowników cywilnych, mimo tego, że nie noszą munduru są nieodłączną częścią naszej formacji. Realizowane przez nich zadania przyczyniają się do rozwoju Policji i budowania lepszej przyszłości dla wszystkich obywateli naszego kraju” - zaznaczył insp. Marek Boroń.

Komendant serdecznie pogratulował wszystkim wyróżnionym i podziękował za całokształt pracy.

(kc, sc Biuro Komunikacji Społecznej KGP, foto Grzegorz Utnik - Gabinet KGP)

Informacje z kraju:

  • Medale i odznaczenia
  • Na pierwszym planie policjant z flagą polski. W tle odznaczeni cywile
  • Komendant podaje rękę kobiecie
  • Komendant stoi na przeciwko kobiety
  • zastępca komendanta podaje rękę kobiecie. Kobieta trzyma w drugiej dłoni różę
  • Grupowe zdjęcie
Powrót na górę strony