Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie współpracy międzynarodowej w ramach wspólnych polsko-włoskich patroli na stokach narciarskich Republiki Włoskiej

Data publikacji 15.03.2024

Dziś w Sali im. Generałów Polskiej Policji Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera z policjantami, którzy pełnili służbę w czasie zimowego sezonu turystycznego na terytorium Republiki Włoskiej. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor jako odpowiedzialny za tę formę współpracy międzynarodowej oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP podinsp. Piotr Lubaszko.

Spotkanie rozpoczęto złożeniem meldunku przez Naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP podinsp. Piotra Lubaszko. Następnie Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor przywitał wszystkich uczestników spotkania, po czym nastąpiła robocza dyskusja na temat aspektów tego rodzaju służby. Głos zabrał nadkom. Paweł Cudek, biorący po raz drugi udział we wspólnych patrolach na włoskich stokach, który zrelacjonował przebieg współpracy w ramach tegorocznego zimowego sezonu turystycznego. Przekazał, że włoscy policjanci bardzo doceniają profesjonalizm i zaangażowanie w służbę polskich policjantów, doceniając ponadprzeciętne umiejętności jazdy na nartach i kompetentne działanie w przypadkach ratowania zdrowia i życia ludzkiego. W trakcie spotkania policjanci podkreślili, że w zdecydowanej większości korzystającymi z uroków alpejskiej zimy byli turyści z Polski, bardzo pozytywnie oceniali obecność i wsparcie ze strony polskich policjantów.

Podczas spotkania nadinsp. Roman Kuster podkreślił, że priorytetem polskiej Policji jest pogłębianie współpracy międzynarodowej, zaś wspólne patrole międzynarodowe są jej modelowym urzeczywistnieniem. Pan Komendant podkreślił, że wbrew pozorom jest to bardzo ciężka służba, albowiem wymaga od policjantów wysokich umiejętności jazdy na nartach, jak również bardzo dobrej kondycji fizycznej. Stąd do zebranych skierował słowa uznania za prezentowaną postawę i profesjonalizm. Bardzo istotnym w pełnieniu tego rodzaju służby jest aspekt psychologiczny, ponieważ na widok polskiego munduru poza granicami kraju poczucie bezpieczeństwa u naszych obywateli znacznie wzrasta. Dodał, iż współpraca ta została dostrzeżona nie tylko przez przedstawicieli włoskich organów ścigania, ale przede wszystkim przez polskich turystów, którzy mogli liczyć na pomoc polskich policjantów. 

W tym roku ambasadorami polskiej Policji we Włoszech byli: nadkom. Paweł Cudek, mł. asp. Krzysztof Winkowski reprezentujący garnizon małopolski, mł. asp. Małgorzata Wolińska reprezentująca garnizon świętokrzyski, mł. asp. Krzysztof Krysta, st. post. Grzegorz Wrona oraz st. post. Jacek Dobczyński reprezentujący garnizon śląski. 

Ponadto, korzystając z okazji Zastępca Komendanta Głównego nadinsp. Roman Kuster spotkał się z policjantami z garnizonu śląskiego, którzy uratowali życie mężczyzny. 

Policjanci asp. Michał Zuber i mł. asp. Łukasz Górak z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, patrolując rejon Ośrodka Narciarskiego Złoty Groń w Istebnej uzyskali informację o osobie znajdującej się na dolnej stacji wyciągu, która podczas zjazdu źle się poczuła z powodu dolegliwości w klatce piersiowej. Ponieważ zaistniałe objawy mogły wskazywać na zawał serca, policjanci mając na uwadze realne zagrożenie życia i zdrowia uskarżającego się na ból, przerwali partol narciarski i wraz z ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego udali się z pomocą. Na dole stoku zastali 60-letniego narciarza z Republiki Czeskiej, który przekazał, że przez chwilę czuł ból w klatce piersiowej, ale przekonywał policjantów, że już czuje się lepiej. Policjanci mimo to, mając na uwadze zaistniałe objawy mogące świadczyć o zawale mięśnia sercowego, postanowili wezwać Pogotowie Ratunkowe, jednak mężczyzna kategorycznie odmówił. 

W związku z powyższym policjanci wraz z mężczyzną udali się do dyżurki GOPR, w celu zweryfikowania jego stanu zdrowia oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji. W trakcie wykonywania czynności mężczyzna siedział na kozetce lekarskiej i stale był przez nich monitorowany. W pewnym momencie osunął się na podłogę i przestał reagować na słowa policjantów. Funkcjonariusze, podejrzewając, że doszło do zatrzymania akcji serca podjęli niezwłocznie czynności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. W związku z tym, iż potwierdzili zatrzymanie funkcji życiowych u mężczyzny (brak tętna i oddechu), przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Z uwagi na bardzo realne zagrożenie życia mężczyzny, podjęli decyzję o użyciu AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny), który znajdował się na wyposażeniu pomieszczenia GOPR, co w połączeniu z prowadzoną resuscytacją krążeniowo-oddechową, po kilkunastu minutach spowodowało przywrócenie funkcji życiowych mężczyzny. 

Na miejsce został wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego, który przewiózł poszkodowanego do Szpitala Kardiologicznego w Ustroniu.

Z tej okazji nadinsp. Roman Kuster skierował do policjantów serdeczne podziękowania oraz najwyższe wyrazy uznania za wzorową realizację zadań służbowych, które przyczyniły się do ratowania najwyższego dobra, jakim jest ludzkie życie.  

Na zakończenie spotkania miłym akcentem było wręczenie przez nadinsp. Romana Kustera zebranym policjantom listów gratulacyjnych, z podziękowaniami od kierownictwa polskiej Policji. Zastępca Komendanta Głównego Policji wyraził przekonanie, że tego rodzaju współpraca będzie nie tylko kontynuowana, ale i rozszerzana, a obecnych policjantów poprosił o aplikowanie do kolejnych tego rodzaju przedsięwzięć w przyszłym sezonie.

(Biuro Prewencji KGP)

  • funkcjonariusze podczas spotkania z zastępcą komendanta głównego Policji
  • Zastępca komendanta głównego Policji podczas spotkania z policjantami
  • Zastępca komendanta głównego Policji gratuluje policjantce wręczając bukiet kwiatów
  • Zastępca komendanta głównego Policji i wyrózniony policjant
  • Zastępca komendanta głównego Policji i dyrektor Biura Prewencji KGP
  • zdjęcie grupowe zastępcy komendanta głównego Policji i policjantów, którzy wzięli udział w spotkaniu
Powrót na górę strony