Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Attache francuskiej Policji zakończyła służbę w Polsce

Data publikacji 10.07.2008

Komendant główny Policji nadinsp. Andrzej Matejuk podziękował za współpracę attache francuskiej Policji. Nathalie Auvray zakończyła służbę w Polsce. Zdaniem kierownictwa KGP przyczyniła się wydatnie do rozwoju współpracy między policjami francuską i polską.

Nathalie Auvray pełniła funkcję Attache Policji francuskiej przy Ambasadzie Francji w Warszawie od czterech lat. Dzięki jej inicjatywie współpraca polsko – francuska była prowadzona na bardzo wysokim poziomie Zaangażowanie Nathalie Auvray przyczyniło się do zorganizowania licznych szkoleń skierowanych do polskich policjantów z zakresu zwalczania przestępczości oraz współpracy międzynarodowej.

Nathalie Auvray wymiernie pomogła w cyklu przygotowań polskiego policjanta do pełnienia funkcji oficera łącznikowego przy Ambasadzie Polskiej w Paryżu. Dzięki jej staraniom odbył praktyki w ambasadzie francuskiej i uczestniczył w kursie języka francuskiego we francuskiej szkole Policji.
Przekazywane za pośrednictwem Nathalie Auvray informacje przyczyniły się do lepszej współpracy organów ścigania obu krajów, a tym samym do realizacji przez policję polska i francuską wielu spraw o charakterze międzynarodowym.

W trakcie uroczystości komendant główny Policji nadinsp. Andrzej Matejuk podziękował Nathalie Auvray za aktywność i wkład w rozwój polsko-francuskiej współpracy policyjnej. Uhonorował attache złotym medalem za zasługi dla Policji. Wyraził jednocześnie nadzieję, iż jej następca pogłębi dotychczasową współpracę w zakresie zwalczania wszelkich form przestępczości.
Powrót na górę strony