Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powołanie Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 21.03.2024

Z dniem 21 marca 2024 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego powołał na stanowisko Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia, który pełnił obowiązki szefa polskiej Policji od 22 grudnia 2023 r.

Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 21 marca br. w gmachu Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego, Sekretarza Stanu w MSWiA Czesława Mroczka, zastępców Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera oraz nadinsp. Rafała Kochańczyka, szefów jednostek organizacyjnych Policji z całego kraju, dyrektorów biur, przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających policjantów i pracowników Policji, Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach oraz kapelanów Policji.

Zgodnie z tradycją i ceremoniałem policyjnym uroczystą zbiórkę rozpoczął meldunek złożony Ministrowi SWiA Marcinowi Kierwińskiemu oraz wprowadzenie pocztu sztandarowego Komendy Głównej Policji. Po zapoznaniu zebranych gości z przebiegiem służby insp. Marka Boronia odczytany został akt Prezesa Rady Ministrów o powołaniu na stanowisko Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia. Następnie nastąpiło przywitanie ze sztandarem szefa polskiej Policji i złożenie meldunku ministrowi SWiA Marcinowi Kierwińskiemu o objęciu obowiązków na stanowisku Komendanta Głównego Policji. 

Przemówienie okolicznościowe wygłosił minister SWiA, zwracając się do Komendanta Głównego Policji i wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji mówiąc:

Gdy trzy miesiące temu wręczałem powierzenie obowiązków Panu inspektorowi Markowi Boroniowi byłem przekonany, że polska Policja jest w dobrych rękach. Przed Panem Komendantem, ale również przed Wami wszystkimi, wielkie zobowiązanie wobec ojczyzny i wobec Polaków, wielkie oczekiwanie społeczne. Polacy oczekują, że Policja będzie formacją, która nie tylko strzeże polskiego bezpieczeństwa, ale będzie formacją, która będzie cieszyła się zaufaniem społecznym, i która ma w sobie prestiż oraz odpowiedzialność państwową. W takiej formacji jak Policja nic nie zależy tylko od jednego człowieka. Wszystko zależy od zespołu ludzkiego, od funkcjonariuszy i funkcjonariuszek, którzy codziennie wychodzą bronić bezpieczeństwa Polaków. Zróbcie wszystko, aby pod kierownictwem Pana Komendanta Marka Boronia Policja była formacją cieszącą się najwyższym zaufaniem społecznym, bo nie ma lepszej nagrody dla funkcjonariuszy publicznych, niż poczucie, że Polacy ufają w to, co robimy i czują się, dzięki tej pracy, bezpiecznie. Jestem przekonany, że najbliższe miesiące i lata, to będzie dobry czas dla polskiej Policji.

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, który podziękował ministrom SWiA za zaufanie i ważne rozmowy dla całej formacji. Szef polskiej Policji podziękował również za profesjonalizm, zaangażowanie i nieocenioną pomoc swoim zastępcom, dyrektorom biur, komendantom wojewódzkim, wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji oraz byłym komendantom i współpracownikom. Komendant insp. Marek Boroń w swoim wystąpieniu powiedział:

Dołożę wszelkich starań i będę wzorowo wypełniał swoje obowiązki tak, aby niezmiennie zapewnić bezpieczeństwo obywatelom naszego kraju. Będę kontynuował wyznaczone kierunki działania: ewolucja - nie rewolucja, budowanie pozytywnego wizerunku Policji zgodnie z mottem „Pomagamy i chronimy”, aktywne działanie w kierunku uzupełnienia wakatów, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w każdym obszarze oraz poprawa warunków i komfort pracy moich podwładnych.

Po tych zapewnieniach, komendant insp. Marek Boroń powtórzył słowa Roty ślubowania i podkreślił, że zawiera ona wszystko, czym będzie kierował się w zarządzaniu polską Policją. 

Oficjalną część uroczystości zakończyło wyprowadzenie pocztu sztandarowego i meldunek o zakończeniu uroczystej zbiórki. 


Insp. Marek Boroń służbę w Policji rozpoczął 17 października 1994 r. na stanowisku aplikanta Plutonu Pogotowia Policyjnego i Patrolowania w Komendzie Rejonowej Warszawa–Mokotów. Od 1996 r. do 2001 r. zajmował szereg stanowisk wykonawczych i kierowniczych w wydziałach dochodzeniowo-śledczych w jednostkach organizacyjnych garnizonu stołecznego. Od lutego 2001 r. kontynuował służbę w Centralnym Biurze Śledczym KGP, gdzie początkowo zajmował stanowisko wykonawcze a od maja 2005 r. kierownicze, na stanowiskach zastępcy naczelnika i naczelnika komórek organizacyjnych CBŚ KGP. W 2004 r. ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i w tym samym roku uzyskał tytuł magistra na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu komórkami organizacyjnymi Policji, wysoko oceniane umiejętności kierowania zespołami ludzkimi spowodowały, że w lipcu 2014 r. ówczesnemu nadkom. Markowi Boroniowi powierzono pełnienie obowiązków zastępcy dyrektora CBŚ KGP, a w październiku tego samego roku objął to stanowisko. Również w październiku 2014 r. ówczesny podinsp. Marek Boroń został powołany na zastępcę Komendanta CBŚ KGP. Od stycznia 2016 r. do końca października 2018 r. pełnił służbę w Biurze Kryminalnym KGP oraz Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. W listopadzie 2018 r. został mianowany na zastępcę dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP. Profesjonalna służba, wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz zaangażowanie spowodowały, że minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński z dniem 22 grudnia 2023 r. powołał insp. Marka Boronia na zastępcę Komendanta Głównego Policji i powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Głównego Policji, a 21 marca 2024 r. na wniosek Ministra SWiA prezes Rady Ministrów powołał insp. Marka Boronia na Komendanta Głównego Policji.

Insp. Marek Boroń w trakcie pełnienia służby został uhonorowany:

 • brązową odznaką „Zasłużony Policjant” (2006 r.),
 • medalem brązowym „Za Długoletnią Służbę” (2010 r.),
 • srebrną odznaką „Zasłużony Policjant” (2012 r.),
 • złotą odznaką „Zasłużony Policjant” (2020 r.),
 • srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę” (2021 r.).

KGP

 

 • minister swia i policjant. w tle flagi Polski i UE
 • policjanci stoją na podwyższeniu
 • policjant ze sztandarem. przed nim stoi Komendant Główny Policji
 • Komendant Główny Policji stoi z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Komendant Główny Policji stoi z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przemawia przy mównicy
 • Komendant Główny Policji przemawia na mównicy
 • Komendant Główny Policji przemawia na mównicy. Na pierwszym planie policjanci słuchający przemówienia
 • Policjanci stoją na podwyższeniu. Przed nimi dowódca uroczystości
 • dowódca uroczystości idzie przed siebie
 • policjantka wręcza kwiaty Komendantowi Głównemu Policji
 • Komendant Główny Policji idzie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obok stoją zaproszeni policjanci
Powrót na górę strony