Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wiał silny wiatr, a na Odrze była wysoka fala. Sternikowi łodzi z niesprawnym silnikiem przyszyli z pomocą policjanci z komisariatu wodnego

Data publikacji 26.03.2024

Dolnośląscy wodniacy, pełniąc służbę na wrocławskim odcinku Odry zwrócili uwagę na łódź motorową dryfującą w niebezpieczne miejsce. Ze względu na silny wiatr, dużą falę oraz znajdujący się w pobliżu stromy brzeg policjanci postanowili natychmiast działać. Funkcjonariusze trwale połączyli dwie jednostki pływające i skierowali się w miejsce bezpieczne.

Dolnośląska Policja wodna powołana została do pilnowania porządku na wodach śródlądowych województwa. Policyjni „wodniacy” poza kontrolą łodzi, pełnią też funkcje prewencyjne na terenach przywodnych. Do ich obowiązków należy zapewnienie bezpieczeństwa kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne, ratowanie tonących, prowadzenie akcji ratowniczych i poszukiwawczych, ściganie i zatrzymywanie sprawców przestępstw i wykroczeń, kontrola organizatorów imprez, a także dróg wodnych, w tym ochrona przyrody i środowiska naturalnego oraz udział w akcjach ratowniczych podczas katastrof i klęsk żywiołowych.

Tym razem policjanci interweniowali na wrocławskim odcinku Odry, gdzie sternik łodzi motorowej wraz z synem znaleźli się w trudnej i niebezpiecznej sytuacji. Ponieważ w ich jednostce pływającej awarii uległ silnik, pozbawiając mężczyzn możliwości sterowania łodzią. Dryfująca jednostka zaczęła kierować się w stronę stromego brzegu, a sytuację dodatkowo komplikował silny wiatr i duże fale.

Na szczęście na swojej wodnej drodze 47-latek spotkał policjantów z Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu. Funkcjonariusze widzące tę niebezpieczną sytuację postanowili natychmiast działać. Podpłynęli do dryfującej jednostki i trwale połączyli ją ze swoją łodzią. Kiedy sytuacja była opanowana, cały zestaw skierował się w miejsce bezpieczne. To kolejna skutecznie przeprowadzona przez dolnośląskich policjantów akcja ratunkowa.

Wyrazy wdzięczności w formie listu zostały skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego. Mieszkaniec Wrocławia wyraził uznanie i wdzięczność dla interweniujących tego dnia funkcjonariuszy. Cała sytuacja była na tyle niebezpieczna, że 47-latek w liście podziękował policjantom za ocalenia życia i zabezpieczenie mienia znacznej wartości. Tego typu słowa uznania bardzo cieszą i są dodatkowym motywatorem do dalszej jeszcze lepszej służby.

(KWP we Wrocławiu / kp)

zdjęcie podziękowań

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony