Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Równość środowiska pracy - ważne warsztaty w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu

Data publikacji 28.03.2024

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyło się szkolenie dotyczące budowania równościowego środowiska w miejscu pracy. Jest to ważny element działań, które mają na celu promowanie równości płci, eliminowanie stereotypów czy zapewnianie wsparcia i rozwoju zawodowego dla kobiet. Podczas warsztatów uczestnicy dyskutowali również o prawidłowych, niedyskryminujących postawach i reagowaniu na zachowania niepożądane.

Szkolenia, wykłady i warsztaty ukierunkowane na przeciwdziałanie dyskryminacji, eliminowanie stereotypów i uprzedzeń, już na stałe zapisały się w kalendarzu przedsięwzięć podejmowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu. W połowie marca odbyło się kolejne tego typu szkolenie, które zorganizowane zostało przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu d/s Ochrony Praw Człowieka Panią podinsp. Iwonę Guterch.

Z okazji tego przedsięwzięcia w jednostce goszczono przedstawicielkę Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Panią Anne Kawalską, która poprowadziła szkolenie dotyczące budowania równościowego środowiska w miejscu pracy.

Agenda tych całodniowych warsztatów skupiła się na równościowym traktowaniu osób, bez względu na jakiekolwiek cechy. Szczególną uwagę podczas spotkania zwrócono na zasadę równego traktowania ze względu na płeć, ale dyskusja podejmowana była także w obszarach dyskryminacji ze względu na wiek, status majątkowy, pochodzenie, zatrudnienie, niepełnosprawność, sytuację rodzinną. 

W wydarzeniu wzięli udział policjanci całego garnizonu opolskiego na co dzień zajmujący się profilaktyką społeczną, realizujący zadania z zakresu praw człowieka w Policji. Dodatkowo na szkoleniu nie zabrakło również funkcjonariuszy prowadzących zajęcia z obszaru etyki zawodowej.

(KWP w Opolu / mw)

Powrót na górę strony