Aktualności

Uczniowie Liceum z Wojsławic w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 03.04.2024

W dniu dzisiejszym, 3 kwietnia 2024 roku, w gmachu Komendy Głównej Policji w Warszawie przywitano wyjątkowych gości – uczniów II klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego o charakterze policyjnym i bezpieczeństwa wewnętrznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Wizyta ta została zorganizowana w ramach realizacji innowacyjnych programów pedagogicznych „Szkolenie Policyjne” i „Szkolenie Bezpieczeństwo Wewnętrzne”, mających na celu przybliżenie młodzieży specyfiki służby w Policji oraz roli, jaką pełni ta formacja w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Początek wizyty stanowiła prelekcja wygłoszona przez funkcjonariuszy oraz pracownika Policji Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Uczniowie i ich opiekunowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o historii i organizacji Policji Państwowej. Prezentacja umundurowania oraz opowieści o tragicznych losach policjantów zamordowanych w 1940 roku w Kalininie przez NKWD wzbudziły szczególne zainteresowanie.

Znaczącym punktem programu była wizyta w zrekonstruowanym gabinecie gen. insp. Kordiana Józefa Zamorskiego, ostatniego komendanta przedwojennej Policji Państwowej. Uczniowie mieli również okazję obejrzeć film „Miednoje”, opisujący wydarzenia z 1940 roku i upamiętniający zamordowanych policjantów.

Druga część wizyty skupiła się na współczesnych aspektach służby w Policji. Uczestnicy odwiedzili budynek Komendy Głównej Policji przy ulicy Puławskiej 148-150 oraz zobaczyli obelisk „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”. Ponadto mieli okazję zobaczyć tablicę pamięci poświęconą współczesnym policjantom, którzy oddali życie w służbie.

Zakończenie wizyty miało miejsce w sali im. Generałów Polskiej Policji, gdzie uczniowie spotkali się z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Rafałem Kochańczykiem oraz Dyrektorem Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Robertem Żółkiewskim. Spotkanie to stanowiło doskonałą okazję do dyskusji o codziennych wyzwaniach, jakie stoją przed policjantami, oraz o wartościach i zasadach, którymi kierują się w swojej służbie.

Zaangażowanie i zainteresowanie, jakie młodzi ludzie wykazali podczas wizyty, zostały docenione przez przedstawicieli Policji. W ramach uznania opiekun grupy oraz przewodniczący klasy otrzymali okolicznościowe upominki. Tego rodzaju inicjatywy edukacyjne stanowią cenny element w procesie kształcenia młodzieży, nie tylko dostarczając im wiedzy, ale także kształtując postawy obywatelskie i szacunek do pracy służb mundurowych.

Gabinet KGP, foto Grzegorz Utnik

 • uczniowie klasy policyjnej z wizyta w KGP
 • uczniowie klasy policyjnej z wizyta w KGP
 • uczniowie klasy policyjnej z wizyta w KGP
 • uczniowie klasy policyjnej z wizyta w KGP
 • uczniowie klasy policyjnej z wizyta w KGP
 • uczniowie klasy policyjnej z wizyta w KGP
 • uczniowie klasy policyjnej z wizyta w KGP
 • uczniowie klasy policyjnej z wizyta w KGP
 • uczniowie klasy policyjnej z wizyta w KGP
 • uczniowie klasy policyjnej z wizyta w KGP
 • uczniowie klasy policyjnej z wizyta w KGP
 • uczniowie klasy policyjnej z wizyta w KGP
 • uczniowie klasy policyjnej z wizyta w KGP
 • uczniowie klasy policyjnej z wizyta w KGP
 • uczniowie klasy policyjnej z wizyta w KGP
 • uczniowie klasy policyjnej z wizyta w KGP
 • uczniowie klasy policyjnej z wizyta w KGP
Powrót na górę strony