Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Misja ewaluacyjna w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w zakresie wielkoskalowych systemów informatycznych wspierających stosowanie dorobku Schengen (SIS) i współpracy policyjnej

Data publikacji 08.04.2024

W dniu 8 kwietnia 2024 roku w Komendzie Głównej Policji rozpoczęła się misja ewaluacyjna Schengen w zakresie wielkoskalowych systemów informatycznych wspierających stosowanie dorobku Schengen (SIS) i współpracy policyjnej.

  Każde państwo, które przystępuje do Strefy Schengen, podlega obowiązkowej pierwszej ocenie, a następnie ocenom okresowym zgodnie z wieloletnim programem ewaluacyjnym ogłaszanym przez Komisję Europejską. Do tej pory Polska była ewaluowana czterokrotnie. Zaplanowana w dniach 8-13 kwietnia kontrola jest jednym z mechanizmów oceny i monitorowania wdrażania oraz stosowania dorobku Schengen. Zgodnie z zmienioną w 2022 r. legislacją obecnie odbywa się w cyklu raz na 7 lat, podczas gdy ostatnia ocena okresowa Polski miała miejsce w 2019 r., jeszcze według starych zasad. W wizytach ewaluacyjnych, które potrwają do dnia 13 kwietnia 2024 roku, biorą udział eksperci z państw członkowskich Unii Europejskiej, przedstawiciele Komisji Europejskiej, oraz przedstawiciele agencji unijnych, w tym m.in. eu-Lisa, Europolu, Frontexu czy Fundamental Rights Agency.

W dniu dzisiejszym podczas oficjalnego otwarcia misji ewaluacyjnej w Polsce delegatów przywitał insp. Marek Boroń, Komendant Główny Policji oraz Pan minister Maciej Duszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto na otwierającym misję ewaluacyjnym spotkaniu obecni byli przedstawiciele innych służb i organów, m.in. Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Krajowej Administracji Skarbowej, które to służby i organy również podlegają audytowi w ramach misji w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

W pierwszym dniu spotkania członkom zespołu ewaluacyjnego  przedstawiono przyjęte w Polsce zasady organizacji i struktur polskich organów odpowiedzialnych za zapobieganie i zwalczanie przestępczości, w tym kwestie związane ze strukturą Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.  Podczas spotkania omówiono również zasady współpracy międzynarodowej, ze szczególnym naciskiem na prowadzenie operacji transgranicznych i realizację zapisów umów bilateralnych, oraz dostęp do baz danych, w tym do SIS, Interpolu i Europolu. Zaprezentowano także ogólne informacje na temat współpracy z Europolem, przedstawiono rolę i zadania Centralnego Biura Śledczego Policji, omówiono dostęp do międzynarodowych baz danych, odwiedzono krajowe Biuro SIRENE ustanowione w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, które to biuro jednocześnie pełni rolę wiodącą w misji w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

W najbliższych dniach 22 członków zespołu ewaluacyjnego będzie wizytować jednostki Policji rozlokowane na terenie całego kraju, jak również odwiedzą wybrany port lotniczy, lądowe przejście graniczne, porty morskie oraz policyjno-celne centra współpracy na granicach ze Słowacją i Republiką Czeską. W czasie trwania całości misji ewaluacyjnej członkom zespołu ewaluacyjnego będzie towarzyszył zespół wspierający składający się z funkcjonariuszy i pracowników Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, którego głównym zadaniem będzie dbanie o czasowość i realizację przyjętego na ten cel programu wizyty, jak również wsparcie merytoryczne i językowe między członkami zespołu ewaluacyjnego a osobami, do których kierowane będą pytania.

Oprac. WWWI BMWP KGP / WWS BMWP

Powrót na górę strony