Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Sońsku

Data publikacji 09.04.2024

Policjanci z Posterunku Policji w Sońsku rozpoczęli służbę w nowej siedzibie. Nowoczesny obiekt, który powstał na działce w Gołotczyźnie, spełnia najwyższe standardy. To inwestycja, która poprawi warunki pełnienia służby, ale i komfort obsługi mieszkańców. Na uroczystym spotkaniu z okazji otwarcia nowego budynku posterunku obecni byli m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Paweł Herbuś oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Dzisiaj (9.04) odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Sońsku. Nowy budynek powstał na działce w Gołotczyźnie przy ul. Ciechanowskiej 31. W uroczystości udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Paweł Herbuś, Starosta Ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz, Wicestarosta Ciechanowski Marek Marcinkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego Sławomir Morawski, Wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski, Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek Adam Piotr Budek oraz policjanci.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu przez dowódcę uroczystości podinspektora Piotra Mittera. Gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie insp. Zbigniew Andres. Jak zauważył w swoim wystąpieniu Komendant nowa siedziba Posterunku Policji w Sońsku to bardzo ważne miejsce na mapie powiatu ciechanowskiego. „To ważna i uroczysta chwila w historii komendy, gminy i powiatu, a także zwieńczenie wysiłków wielu osób w celu poprawy warunków pracy policjantów oraz obsługi interesantów”. Komendant podziękował wszystkim zaangażowanym w utworzenie nowej siedziby Posterunku Policji w Sońsku, a policjantom życzył zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu przekazał symboliczny klucz do nowego posterunku na ręce podkom. Tomasza Pajewskiego, Kierownika Posterunku Policji w Sońsku. Chwilę później nowy budynek został poświęcony przez ks. kn. Wojciecha Huberta Kapelana Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie oraz ks. kan. Krzysztofa Jaroszewskiego proboszcza Parafii pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku.

Wyrazy zadowolenia z otwarcia nowej siedziby Posterunku Policji wyraził Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Paweł Herbuś. „Serdecznie dziękuję władzom samorządowym za działania na rzecz powstania nowej siedziby Posterunku Policji, w tym za wsparcie w postaci przekazania nieruchomości gruntowej”.  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu podkreślił, że nowa siedziba Posterunku Policji w Sońsku jest efektem pracy wielu osób: policjantów, pracowników Policji oraz władz samorządowych. „Niech ten budynek stanie się przestrzenią do dobrej współpracy lokalnej społeczności z policjantami pełniącymi w nim służbę”.

Przedstawiciele władz samorządowych podziękowali funkcjonariuszom za codzienną służbę, trud i pełną poświęcenia pracę. Wyrazili również swoje zadowolenie z otwarcia nowego policyjnego obiektu, dzięki któremu, bezpieczeństwo mieszkańców gminy Sońsk i gminy Gołymin-Ośrodek będzie na jeszcze wyższym poziomie.

Uroczystość zakończyło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości, po czym goście zwiedzili pomieszczenia nowo oddanego obiektu.

Budynek powstał na działce przekazanej policjantom przez lokalne władze. Inwestycja w całości sfinansowana została z budżetu państwa. Obiekt wzniesiony jest w technologii modułowej i posiada jedna kondygnację naziemną. Pozbawiony jest barier architektonicznych, a tym samym jest w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

W skład budynku wchodzą funkcjonalne pomieszczenia i urządzenia niezbędne do przeprowadzania działań o charakterze policyjnym, a także do utrzymania kontaktu z lokalną społecznością. Powierzchnia całkowita budynku to około 160 m2, a powierzchnia użytkowa budynku garażowo-magazynowego wynosi 97 m2. Obiekt został wyposażony w odnawialne źródło energii w postaci paneli fotowoltaicznych oraz pompę ciepła.

W skład struktury kadrowej Posterunku Policji w Sońsku wchodzi 8 etatów policyjnych: Kierownik Posterunku Policji, dwóch funkcjonariuszy Zespołu ds. Kryminalnych i pięciu policjantów Zespołu ds. Prewencji, w tym dwóch dzielnicowych.

 

asp. Magda Zarembska/KPP w Ciechanowie

Powrót na górę strony