Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Data publikacji 12.04.2024

W piątek, 12 kwietnia, w samo południe w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej. Poprzedziło ją oddanie hołdu współczesnym policjantom, którzy zginęli na służbie.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przypada 13 kwietnia, w rocznicę ujawnienia w 1943 r. przez III Rzeszę mordu na polskich jeńcach dokonanego przez funkcjonariuszy sowieckiego NKWD. ZSRR przyznał się do zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach 13 kwietnia 1990 r., wcześniej zrzucając odpowiedzialność na Niemców. W zbrodni katyńskiej ogromną rzeszę ofiar stanowili przedwojenni policjanci, którzy w 1939 r. dostali się do sowieckiej niewoli, a wiosną 1940 r. zostali zgładzeni. Największym cmentarzem katyńskim jest nekropolia w Miednoje w Rosji, gdzie spoczywa ok. 6 tysięcy przedwojennych stróżów prawa. To im została poświęcona piątkowa uroczystość.

Zanim uroczystości rozpoczęły się na dziedzińcu KGP, sekretarz stanu w MSWiA Czesław Mroczek oraz Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń i jego zastępca nadinsp. Rafał Kochańczyk złożyli kwiaty przed znajdującą się w gmachu Tablicą Pamięci, gdzie znajdują się inskrypcje epitafijne poległych na służbie policjantów.

Ceremonia przed Obeliskiem „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska”, gdzie złożona jest ziemia z cmentarza z Miednoje zgromadziła krewnych i potomków ofiar zbrodni katyńskiej, skupionych w stowarzyszeniach Rodzin Policyjnych 1939 r. z Katowic, Warszawy, Łodzi i Kielc. Wśród zaproszonych oficjeli znaleźli się m.in.: gen.bryg. SOP Radosław Jaworski Komendant Służby Ochrony Państwa, nadbryg. Mariusz Feltynowski Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. bryg. SG Tomasz Michalski pierwszy zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, płk Andrzej Pecka Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Mateusz Szpytma zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz dyrektorzy biur KGP i zaprzyjaźnionych instytucji. Liczną grupę stanowili uczniowie klas policyjnych z Czerwińska nad Wisłą i Płońska.

Do zebranych na dziedzińcu zwrócili się: wiceminister Czesław Mroczek, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski i Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń.

- Dzisiaj w przededniu 84. rocznicy zbrodni katyńskiej stajemy przed Obeliskiem „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska” - zaczął swoje przemówienie insp. Marek Boroń. - Z powagą i zadumą oddajemy hołd blisko 22 tysiącom Polaków, zamordowanych wiosną 1940 r. przez NKWD.

Komendant główny podziękował rodzinom zamordowanych, którzy przechowali prawdę o zbrodni, choć musieli znosić kłamstwa i upokorzenia.

- Dziś w XXI w. świat ponownie mierzy się z bestialstwem Rosji, wojną w Ukrainie - przypomniał szef polskiej Policji. - Straty ludzkie zarówno wśród żołnierzy, jak i wśród ludności cywilnej są ogromne. Od ponad dwóch lat obywatele Ukrainy, którym towarzyszą ból i cierpienie giną za wolność swojego kraju. Współczesność, jak i karty historii ukazują jak ważne są suwerenność i bezpieczeństwo Ojczyzny.

Modlitwa ekumeniczna, apel pamięci i salwa honorowa, po których odbyła się ceremonia złożenia wieńców przed obeliskiem dopełniły uroczystość.

______________________________________

Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski / Gazeta Policyjna

Powrót na górę strony