Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inspektor Tomasz Zgirski z powierzonymi obowiązkami Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Data publikacji 15.04.2024

Komendant Główny Policji, inspektor Marek Boroń powierzył obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektorowi Tomaszowi Zgirskiemu, który dotychczas był szefem strzeleckich policjantów. To funkcjonariusz posiadający bardzo duże doświadczenie zawodowe, które zdobywał przez ponad 28 lat służby na wielu policyjnych stanowiskach.

W poniedziałek (15 kwietnia) w gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powierzenia obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektorowi Tomaszowi Zgirskiemu, który będzie odpowiedzialny za nadzór nad pionem prewencji Lubuskiej Policji.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku pełniącemu obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, młodszemu inspektorowi Rafałowi Banachowi przez dowódcę nadkomisarza Bogdana Sujaka. Następnie po wprowadzeniu sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim i odegraniu Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiono dotychczasowy przebieg służby nowego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Inspektor Tomasz Zgirski wstąpił do służby w Policji w 1996 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Uniwersytetu Szczecińskiego. Od początku swojej kariery zawodowej był związany z Gorzowem Wielkopolskim. Najpierw pełnił służbę w drużynie patrolowo-interwencyjnej w ówczesnej Komedzie Rejonowej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji. W 2003 roku rozpoczął służbę w Sekcji Policji Sądowej Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie w 2004 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Naczelnika, a w 2005 roku objął stanowisko Naczelnika tej komórki organizacyjnej Policji. W 2007 roku został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a w 2017 roku objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Krajeńskich. Inspektor Tomasz Zgirski w trakcie służby w Policji ukończył szereg szkoleń i kursów zawodowych. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał między innymi Srebrny i Brązowy Medal „Za Długoletnią Służbę” oraz Złotą, Srebrną i Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant". Dzisiaj inspektor Tomasz Zgirski obejmuje obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie będzie nadzorował pion prewencji.

Rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji o powierzeniu obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektorowi Tomaszowi Zgirskiemu wręczył pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim młodszy inspektor Rafał Banach, który następnie zwrócił się do uczestników uroczystości słowami: „Powierzenie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji to wyjątkowy moment, zarówno w życiu zawodowym funkcjonariusza, jak i całej policyjnej społeczności. Ma ono nie tylko wymiar służbowy, czyli porządkujący kwestie dowodzenia jednostką, ale przede wszystkim społeczny – dający gwarancję bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego. To na Komendancie Wojewódzkim Policji oraz jego zastępcach spoczywa odpowiedzialność – zgodnego z przepisami prawa – zarządzania formacją, prawidłowej realizacji zadań oraz należytego wykorzystania potencjału podległych policjantów i pracowników Policji. To ważne zobowiązanie podejmuje dziś inspektor Tomasz Zgirski – funkcjonariusz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, którego wyjątkowe osiągnięcia w służbie oraz profesjonalizm i poczucie odpowiedzialności dają gwarancję, że zadania stawiane przed lubuską Policją będą realizowane na najwyższym poziomie. Szanowny Panie Komendancie, w imieniu pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektora Jerzego Czebreszuka oraz własnym, z ogromną przyjemnością witam Pana na pokładzie. Wierzę, że siłą naszego zespołu będzie wzajemne zaufanie, gotowość do współpracy, skuteczność oraz otwartość na dialog. Dziękuję, że podjął się Pan tej odpowiedzialnej funkcji. Będzie ona wymagała wysiłku, ale przyniesie również nieocenioną satysfakcję. Życzę, aby nowe perspektywy zawodowe były dla Pana Komendanta  źródłem sukcesów oraz inspiracją do dalszych aktywnych działań. Proszę przyjąć życzenia wytrwałości w kontynuowaniu szlachetnej policyjnej misji. Niech odwaga i mądrość towarzyszą wszystkim Pana decyzjom a poczucie dobrze spełnionego obowiązku przynosi dumę i zadowolenie”.

Podczas zbiórki, głos zabrał także nowo powołany Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Tomasz Zgirski: „Jest to jeden z najważniejszych momentów w moim życiu zawodowym. Jest mi niezmiernie miło i czuję się zachwycony, że będę pełnił stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Zdaje sobie sprawę, że będzie przede mną dużo wyzwań, ale liczę, że wszystkie je zrealizujemy wspólnie na wysokim poziomie. Jestem przekonany, że z kadrą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz komendantami miejskimi i powiatowymi Policji damy sobie wspólnie radę i zrealizujemy wszystkie zadania jakie będą przed nami stawiane. Liczę bardzo na Wasze wsparcie, ale też ze swoje strony obiecuje Was wspierać. Liczę, że zawsze znajdziemy wspólny mianownik i będziemy razem rozwiązywać problemy mieszkańców, bo służba w Policji to właśnie pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów.”

 

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Film: sierżant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • policjant przemawia z mównicy
 • policjant odbiera upominek
 • policjant przemawia z mównicy
 • kadra kierownicza lubuskiej policji
 • upominek dla policjanta
 • policjant przemawia z mównicy
 • przemarsz pocztu sztandarowego
 • policjanci uczestniczący w uroczystości
 • sztandar lubuskiej policji i policjanci w tle
 • policjant odbiera meldunek
 • policjantka przemawia przez mikrofon
 • policjanci stoją na sali konferencyjnej
 • policjant pocztu sztandarowego
 • Goście zebrani na uroczystej zbiórce
 • Poczet sztandarowy
 • Goście zebrani na uroczystej zbiórce
 • Policjant na uroczystej zbiórce
 • Policjant trzyma szablę

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 37.22 MB)

Powrót na górę strony