Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pomaganie ma we krwi

Data publikacji 17.04.2024

W sobotę, 13 kwietnia 2024 roku w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi po raz kolejny wręczono odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wśród siedemdziesięciu wyróżnionych znalazł się również łódzki policjant.

Podkomisarz Adam Tybura, Kierownik Ogniwa do spraw Nieletnich i Patologii III Komisariatu Policji łódzkiej komendy krew oddaje już ponad 15 lat. W sobotę, 13 kwietnia 2024 roku w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi odebrał najwyższą dla krwiodawcy odznakę - Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla zdrowia Narodu. To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest osobom, które oddały co najmniej 20 litrów tego życiodajnego płynu, a nadawane jest przez Ministra Zdrowia.

To nie pierwszy raz, kiedy policjant naszego garnizonu zostaje wyróżniony za swój wkład w krwiodawstwo, choć mundurowi sami zwykle nie nagłaśniają swoich zasług. Wielu policjantów oddaje krew wszystkim potrzebującym, a ich celem jest zapewnienie, by ten najcenniejszy dar był dostępny wszędzie tam, gdzie ludzie w stanach zagrożenia życia najbardziej go potrzebują.

Naszemu koledze gratulujemy i jednocześnie podziwiamy za jego bezinteresowną pomoc, wyrażającą się w ponad 20 litrach oddanej krwi.

A zgodnie z hasłem krwiodawców przypominamy: Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo tętni w nas dobro.

(KWP w Łodzi / kc)

  • kobieta przypina odznakę policjantowi
  • policjant pozuje z odznaką
  • odznaka i medal na stole
Powrót na górę strony