Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne ćwiczenia służb na terenie bydgoskiego portu lotniczego

Data publikacji 17.04.2024

Policjanci, wspólnie z innymi służbami, wzięli udział w ćwiczeniach na terenie Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Miały one na celu sprawdzenie i utrwalenie działań w odpowiedzi na realne zagrożenia, które mogą wystąpić podczas codziennej działalności lotniska.

Celem ćwiczeń z 16 kwienia było sprawdzenie i utrwalenie działań służb w przypadku zagrożenia kryzysowego oraz doskonalenie zasad współpracy między poszczególnymi podmiotami. W działaniach wzięły udział służby portu lotniczego, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego poziomu miasta Bydgoszczy oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, jak również studenci Katedry Medycyny Ratunkowej-CM Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Przeprowadzone symulacje miały za zadanie przygotować służby do reakcji na wystąpienie zagrożenia, jakie niesie ze sobą wypadek statku powietrznego poza lotniskiem oraz pożar paliwa lotniczego. Takie sytuacje mogą wystąpić podczas codziennej działalności na lotnisku, dlatego funkcjonariusze biorą udział w szkoleniach przewidujących reagowanie na tego typu zdarzenia. Do głównych zadań policjantów należało zabezpieczenie terenu, ewakuacja osób poszkodowanych oraz współdziałanie z pozostałymi podmiotami w sytuacji kryzysowej.

Wyciągnięte wnioski i spostrzeżenia z pewnością pozwolą na lepsze, a także skuteczniejsze przygotowanie jednostek policji do działań w sytuacji kryzysowej oraz udoskonalą koordynację działań w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia pasażerów oraz obsługi lotniska.

(KWP w Bydgoszczy / kc)

  • straż i policja
  • radiowozy i z tyłu wóz strażacki
  • policjanci i straż
  • policjanci biegną wzdłuż lotniska
  • policjanci pilnują pasa na lotnisku
  • ludzie wychodzą z samolotu. na dole czekają policjanci i strażacy
  • strażacy udzielają pomocy poszkodowanym
  • policjant i medyk udzielają pomocy pokrzywdzonemu
  • zdjęcie grupowe
Powrót na górę strony