Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca z norwerską Policją doprowadziła do zatrzymania poszukiwanego Piotra W.

Data publikacji 18.04.2024

Członek zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym zatrzymany na terenie Norwegii. Skuteczna akcja służb to efekt działania policyjnej sieci ENFAST, zajmującej się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców w Europie.

Piotr W. l. 44 poszukiwany był za popełnienie szeregu przestępstw w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Podejrzany jest m.in. o zabójstwo, wewnątrzwspólnotowe nabywanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, kradzież z włamaniem, posiadanie broni palnej bez wymaganego zezwolenia.

Z obawy przed zatrzymaniem przez Policję, opuścił terytorium RP i zaczął ukrywać się za granicą. Wobec mężczyzny Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała list gończy a następnie Europejski Nakaz Aresztowania.

Czynności służbowe wykonywane przez funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu pozwoliły ustalić, że 44-letni radomianin początkowo ukrywał się w Niderlandach a stamtąd przemieścił się na teren Skandynawii. W związku z tym, w celu zlokalizowania i zatrzymania poszukiwanego, podjęto współpracę za pośrednictwem ENFAST – czyli europejskiej sieci współpracy policyjnej, zajmującej się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców. Do sieci należy 27 państw członkowskich UE, dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa międzynarodowa wymiana informacji operacyjnych. Polskie przedstawicielstwo ENFAST znajduje się w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. To tutaj prowadzona jest bieżąca współpraca i szybka wymiana informacji ze wszystkimi państwami członkowskimi dotycząca najbardziej niebezpiecznych osób poszukiwanych.

Wspólne działania „radomskich łowców głów”, funkcjonariuszy Biura Kryminalnego KGP oraz Policji norweskiej pozwoliły na zlokalizowanie poszukiwanego w stolicy Norwegii. Sprawna wymiana informacji oraz właściwa koordynacja działań poprzez sieć ENFAST, pozwoliły na ustalenie przez norweską Policję dokładnego miejsca ukrywania się Piotra W. Został zatrzymany przez norweską jednostkę specjalną w jednym z domów na terenie Oslo w wyniku zaplanowanej realizacji polskiej i norweskiej Policji.

Piotr W. aktualnie przebywa w areszcie i oczekuje na ekstradycję do Polski.

Biuro Kryminalne KGP

Powrót na górę strony