Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie operacyjne w ramach projektu ISF „LUMEN” w ramach EMPACT

Data publikacji 19.04.2024

Tematem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości na terenie Unii Europejskiej. Uczestnicy omówili zasady współpracy i wymiany informacji, a także sposoby realizacji zadań w ramach „JIT”. W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 50 osób, w tym funkcjonariusze polskich, niemieckich i czeskich organów ścigania.

W Warszawie miało miejsce spotkanie operacyjne, w ramach projektu ISF „LUMEN”, zorganizowane przez Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Centralnego Biura Śledczego Policji i niemieckich jednostek policji z Landeskriminalamt Baden-Württemberg oraz z LKA Polizei Berlin. Spotkaniu przewodniczyli podinsp. Adam Radoń p.o. Naczelnik WZZPK CBŚP oraz przedstawiciele strony niemieckiej Charlotte Mildebrath, Thomas Susebach i Florian Setzen. W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 50 osób, w tym funkcjonariusze polskiej Policji z wielu zarządów terenowych CBŚP, a także z komend wojewódzkich Policji, jak również przedstawiciele niemieckich i czeskich organów ścigania.

Głównym tematem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości związanej między innymi z kradzieżami pojazdów na terenie Unii Europejskiej. Uczestnicy omówili zasady współpracy i wymiany informacji, a także sposoby realizacji zadań w ramach wspólnych, międzynarodowych zespołów śledczych „JIT” czyli „Joint Investigation Teams”. Każdy z uczestników przedstawił dotychczasowe efekty prowadzonych przez siebie spraw, ze wskazaniem trudności jakie napotkał w procesie wykrywczym, jak również wnioskami mającymi na celu poprawę jakości realizowanych czynności śledczych.

Współpraca międzynarodowa jest kluczowa dla zwalczania zorganizowanej przestępczości o charakterze międzynarodowym. Szybka wymiana informacji i koordynacja wykonywanych jednocześnie działań na terenie kilku krajów, jest często jedynym sposobem aby rozbić zorganizowane grupy przestępcze.

Projekt ISF „LUMEN” jest realizowany w ramach EMPACT, czyli europejskiej multidyscyplinarnej platformy przeciwko zagrożeniom przestępstwami. Jest to platforma współpracy strukturalnej zainteresowanych państw członkowskich, instytucji i agencji unijnych, a także partnerów trzecich mająca na celu zwalczanie przestępczości międzynarodowej.

(CBŚP / kc)

 

Powrót na górę strony