Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany kadrowe w Policji

Data publikacji 10.05.2024

Informujemy o kolejnych zmianach kadrowych, które nastąpiły na stanowiskach kierowniczych polskiej Policji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 6 maja 2024 r. powołał na stanowisko:

 • Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji mł. insp. Mariusza KRAKOWSKIEGO – dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji
 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Mirosława ELSZKOWSKIEGO – I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Tomasza GILA – Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie, pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Komendant Główny Policji z dniem 5 maja 2024 r. odwołał ze stanowiska Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości:

 • nadkom. Marcina BEDNARZA

Komendant Główny Policji z dniem 6 maja 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

 • I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Maciejowi KUBIAKOWI – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
 • Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Mariuszowi KUDELI – Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji
 • dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji kom. Ewelinie MĄCZKOROWSKIEJ – zastępcy dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji
 • zastępcy dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji podinsp. Arturowi KOWALCZEWSKIEMU – pozostającemu w dyspozycji Komendanta Głównego Policji

Komendant Główny Policji z dniem 6 maja 2024 r. powołał na stanowisko:

 • Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Pawła KRAUZA – Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie
 • Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Wojciecha OLSZOWEGO – radcę Wydziału Werbunkowego Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji
 • Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mł. insp. Michała ZUGAJA  – naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
 • Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mł. insp. Bartosza FURGAŁĘ – naczelnika Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Policji
Powrót na górę strony