Aktualności

Zmiany kadrowe w Policji

Data publikacji 17.05.2024

Informujemy o kolejnych zmianach kadrowych, które nastąpiły na stanowiskach kierowniczych polskiej Policji.

Komendant Główny Policji z dniem 10 maja 2024 r. zwolnił ze stanowiska zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji:

  • insp. Michała GRZELCA

Komendant Główny Policji z dniem 13 maja 2024 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji:

  • mł. insp. Sylwię MAJEWSKĄ-MAZEPĘ – naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji

Komendant Główny Policji z dniem 13 maja 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji:

  • insp. Konradowi KRAKOWIAKOWI – pozostającemu w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

Komendant Główny Policji z dniem 15 maja 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

  • Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Jackowi WITASOWI – pozostającemu w dyspozycji Komendanta Głównego Policji
  • I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcinowi WOŹNIAKOWI  – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

Komendant Główny Policji z dniem 15 maja 2024 r. powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji:

  • podinsp. Kamila STARZOMCZYKA – eksperta Wydziału Obsługi Informacyjnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

 

 

Powrót na górę strony